Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Help het gemeentebestuur de bijen helpen

Vanaf 1 januari 2021 verbiedt het gemeentebestuur het gebruik van alle insecten- en onkruidverdelgers op zijn grondgebied, met uitzondering van de professionele landbouw.  In aanloop naar dit pesticidenverbod, organiseert de dienst Milieu, Natuur en Landbouw deze enquête waarbij aan de hand van een tiental vragen gepeild wordt naar het tuiniergedrag van inwoners en tweedeverblijvers.  

 

Pesticiden geen bij-zaak 

Het gemeentebestuur heeft deze resultaten nodig om de bevolking in de nabije toekomst te helpen om zonder pesticiden aan de slag te gaan bij het tuinieren. Afhankelijk van de diverse tuiniersprofielen zal de dienst Milieu, Natuur en Landbouw een aanbod klaarstomen met cursussen, infoavonden, wedstrijden en acties. Deze week verschijnt de vragenlijst ook in het advertentie- en informatieblad Tam-Tam. Het gemeentebestuur dankt in naam van de bijen de bevolking alvast voor hun medewerking. 

Waarom zijn bijen zo belangrijk? 

Zonder bijen, lege winkelrekken! Bijen zijn een heel belangrijke schakel in onze voedselvoorziening. Meer dan 75% van onze groenten en fruit zijn afhankelijk van bestuiving door insecten. Deze honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen ervoor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit zoals kersen, appelen, braambessen, frambozen en mango’s. Ook groenten zoals courgettes, paprika’s, avocado’s zouden verdwijnen zonder de bij. Zelfs zonnebloemolie en mosterd zouden niet meer te vinden zijn.  

Bijen hebben het heel moeilijk 

Jaar na jaar neemt het aantal van de bijenpopulaties af. Hier zijn verschillende oorzaken voor. Een eerste oorzaak is de varroamijt, die lijkt op een heel klein spinnetje. Zij legt haar eitjes op de larven van de bij. Dit spinnetje komt in bijna elke bijenkast voor. De mijt bijt zich vast aan de bij en voedt zich met de lichaamssappen. Dit verzwakt de bij waardoor ze heel vatbaar is voor virussen.  

Op de tweede plaats is er tijdens de laatste 60 jaar een enorme achteruitgang van het voedselaanbod. Vooral stuifmeel is heel erg belangrijk. Het zijn de eiwitten (de bouwstenen) voor de larven van de bij en de hommel. De toename van beton, asfalt en gebouwen zorgden voor een afname van de hoeveelheid (wilde) bloemen. Alles moet voor de moderne mens steeds ‘proper’ zijn, zowel in de landbouw, het openbaar domein als de particuliere tuin.  

Bestrijdingsmiddelen zijn de derde oorzaak. Het overmatig gebruik van chemische middelen bij zowel particulieren, de industrie als de landbouw laten sporen na. Het gemeentebestuur werkt samen met de firma Beeodiversity om pesticiden op te sporen. Hiervoor zijn 10 bijenkasten opgesteld op het openbaar domein en die zijn het voorwerp van wetenschappelijk onderzoek. Jaarlijks stellen wij vast dat voor verschillende pesticiden de wettelijk toegelaten norm overschreden wordt. Deze cocktails zorgen ervoor dat de reeds verzwakte bijen sterven. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter