Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Visarenden houden halt in het Zwin

Elk jaar zoeken een aantal visarenden het Zwin op. Zoals gebruikelijk was er half september een piek in de aanwezigheid van deze indrukwekkende roofvogels, met tot 6 exemplaren op één dag. Visarenden passeren zowel in het voorjaar als najaar. In de herfst hebben ze wat meer tijd om kort te pleisteren in visrijke gebieden, terwijl ze afzakken naar het Zuiden. 
 
Vooral in de Zwinuitbreiding kun je de vogels goed waarnemen. De visarend vangt zijn prooi door van op een paar tientallen meter hoogte recht het water in te duiken: een indrukwekkend zicht! 
 
De visarenden die nu in het Zwin verblijven, zijn vermoedelijk afkomstig van de grote Scandinavische broedpopulatie en onderweg naar overwinteringsgebieden in West-Afrika. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter