Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Pop-up Winterbar in Scharpoord brengt 8582 euro op voor Brick by Brick en Toontjeshuizen

Tijdens de kerstvakantie kreeg de vzw Brick by Brick voor de tweede keer de gelegenheid om de pop-up winterbar in C.C. Scharpoord open te houden voor hun goede doelen. Het initiatief van Elke De Bree, de oprichtster van vzw Brick by Brick, werd duidelijk gesmaakt. Niet alleen konden de klanten en bezoekers  van Scharpoord dagelijks in de bar terecht voor een koffietje of een ander drankje, de vele vrijwilligers (in totaal een veertigtal) zetten met plezier hun beste beentje voor om de bar te bemannen.

Elke houdt er dan ook aan hen allemaal te bedanken, maar wil ook Dirk Roels, de uitbater van Café Cultuur die het voorstel van de winterbar in de foyer lanceerde en hen op logistiek vlak bijstond,  en de technische ploeg van Knokke-Heist die voor een prachtige aankleding van de bar zorgde, een dikke pluim bezorgen.

In de winterbar werd ook een spaghetti-avond georganiseerd, waarop zo’n 130 eters kwamen opdagen. Ook zij zorgden er me voor dat het bedrag van vorig jaar ruimschoots werd overschreden.

 Briek Torresan werd 8 jaar geleden geboren met een chromosoomafwijking. Het gezin van Briek kreeg de afgelopen jaren steun en hulp van verschillende geweldige centra. Dankbaar voor alle steun wil de vzw Brick by Brick de verschillende centra en instanties die het gezin hielpen,  een financieel duwtje in de rug geven.

 

Toontjeshuizen

Maar er wordt ook vooruit gekeken. De opbrengst van de winterbar kwam ook ten goede aan de vzw Toontjeshuizen. Met die vzw wil men een duurzame thuis creëren voor volwassenen met een beperking. Het is de bedoeling dat Briek, eens hij volwassen is, in het Toontjeshuis van Moerkerke, waarvoor nu de eerste gesprekken aan de gang zijn, terecht kan.

Ook daarvoor was de winterbar erg nuttig. Heel wat mensen die iets kwamen drinken waren oprecht geïnteresseerd. En op de spaghetti-avond kon Elke nog eens klaar en duidelijk uiteen zetten wat die Toontjeshuizen,  die misschien nog niet zo bekend zijn bij het grote publiek, precies inhouden.

 

Elke bewoner van een Toontjeshuis heeft een private studio met al het nodige comfort. Daarnaast zijn er gedeelde ruimtes voor eventuele groepsactiviteiten. Een Toontjeshuis is hedendaags, modulair, betaalbaar en heeft oog voor de heersende woon- en energienormen. Toontjeshuizen biedt naast het wonen ook zorg en ondersteuning en doet hiervoor steeds beroep op lokale, ervaren, vergunde en vaste zorgpartners. Zij zorgen niet alleen voor woonondersteuning, maar ook voor de dag- en vrijetijdsbesteding van de bewoners. De afwerking van Het Toontjeshuis in Moerkerke is voorzien voor 2025.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter