Knokke-Heist bezoeken als toerist?

For Freedom Museum in de ban van het Kamaleffect

Op 21 oktober 2020 kwam het For Freedom Museum aan bod in de nieuwe VRT-reeks “Andermans Zaken “ met Kamal Kharmach, stand-up comedian maar ook docent marketing.  De respons op de uitzending op Eén was overweldigend. Het aantal bezoekers steeg exponentieel en de reacties waren unaniem lovend.  

Helaas moest het museum acht dagen later de deuren alweer sluiten door de 2de corona-lockdown. Gelukkig konden vanaf december 2020 reeds veel handelszaken en ook de musea weer aan de slag. Uit de statistieken van het For Freedom Museum blijkt dat 80 % van de huidige bezoekers naar het museum komt omdat ze het programma Andermans Zaken gezien of ervan gehoord hebben. De tijdelijke tentoonstelling “Helden van de Noordzee” loopt nog tot 3 januari 2021. Gezien het succes is vooraf reserveren sterk aanbevolen.  

 

Andermans Zaken 

In Andermans Zaken komt Kamal Kharmach ondernemingen die in moeilijkheden verkeren ter hulp. Met de nu heersende COVID-pandemie zijn er praktisch gezien, weinig zaken die niet in aanmerking zouden kunnen komen voor dit programma. Maar in 2018 toen de VRT de vraag stelde wie zich geroepen voelde om zijn problemen of nood bloot te leggen in zijn zaak, klonk dit wel enigszins anders. Niemand legt graag zijn ziel bloot en erkent dat hij met zijn zaak in de spreekwoordelijke “shit “zit.  Dit was  ook van toepassing  voor het For Freedom Museum, “een verborgen juweel” maar geen kat in de wereld die het wist. Vandaar hoedje af voor de durf van conservators Freddy en Danny Jones en Patrick Tierssoone om dit probleem aan specialist Kamal Kharmach voor te leggen. Het drietal had bovendien geluk, want hun aanvraag werd uiteindelijk goedgekeurd voor opname. 

Blikvanger voor de voorbijgangers 

“Het begon al goed toen bij de eerste kennismaking met Kamal toen hij bijna het museum voorbij reed omdat hij veronderstelde dat het een café was” lacht Danny Jones.  “Zo kwamen we tot het inzicht dat het probleem niet alleen de bekendheid maar ook de uitstraling naar buiten toe een tweede euvel was die voor grote verbetering vatbaar was. Museumconsulente Isabel Lowyck zag het onmiddellijk in en  toverde het uiterlijk van het museum tot een echte blikvanger door het bestickeren van de vele ramen met foto’s van soldaten en door een stijlvolle  herinrichting van de onthaalruimte" glundert  conservator Jones.  

Ode aan Normandy-veteraan Dennis Jones 

Normandy-veteraan Dennis Jones, vader van de gebroeders Jones kreeg een vooraanstaande plaats in de ontvangstruimte.  Zijn legeruniform was het allereerste dat Freddy Jones in bezit had en de aanzet vormde voor zijn huidige immense collectie. Het museum was inderdaad ooit bedacht als een ode aan hem en allen die zich in WO II voor de wereldvrede hebben ingezet. 

Helden van de Noordzee 

Kamal stuurde de gebroeders Jones naar het Legermuseum(War Heritage) in Brussel om kennis te maken met directeur Franky Bostyn. Daaruit vloeide de tentoonstelling “Helden van de Noordzee” voort, een eerbetoon aan onze Vlaamse vissers die zich ontzettend verdienstelijk maakten tijdens WO II en waarbij velen hierbij ook jammerlijk het leven lieten. Het For Freedom Museum werd opgenomen in de communicatie rond de vele herdenkingsmomenten omtrent 75 jaar Bevrijding, nationaal en internationaal. Unizo hielp een handje mee met online prospectie en communicatie.  

21 oktober 2020 : D-Day voor het For Freedom Museum 

Na vele opnamedagen en een eerste uitstel door de 1ste coronagolf, kwam op 21 oktober 2020 voor het For Freedom Museum D-Day of het ultieme moment van de waarheid.  “Het was een confrontatie met het blootleggen van onze tekortkomingen, aansturend op verbetering, bijwijlen aandoenlijk en emotioneel” bekent Danny Jones.  “Het feit dat ons moeder Kamal nog had ontmoet tijdens de zomer van 2019 en hem gefeliciteerd had voor het prachtige resultaat en dan dit jaar gestorven was op 20 augustus 2020, daags na de verjaardag van vader Dennis, viel ons zwaar. Om de warme mens Kamal te typeren: hij kwam zelfs naar haar begrafenisplechtigheid. De tranen komen nu nog in de ogen als we eraan denken” vertrouwt Danny ons toe.  

“Onze dank is dan ook groot aan de VRT en de man die dit alles in goede banen leidde, Kamal en allen van zijn team die bijdroegen tot het succes van de serie “Andermans Zaken” klinkt het in koor bij alle medewerkers van het For Freedom Museum.   

“Eén wijze raad voor alle collega-handelaars of zaakvoerders: heb geen schroom, laat je fierheid even achterwege en zit je in de puree of in het nauw, vraag hulp aan Kamal en dien je dossier in voor de nieuwe reeks van Andermans Zaken 2021. Zoals je het op de advertentie zag op TV, zelfs onze Eerste Minister komt te rade bij Kamal”, schatert schalkse Danny Jones.  

For Freedom Museum 

Ramskapellestraat 91-93 

B8300 Knokke-Heist (Ramskapelle) 

Dagelijks geopend van 10-17 uur 7/7 

Tel 050 68 71 30 

Info@forfreedommuseum.be 

www.forfreedommuseum.be 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter