Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Ophokplicht voor pluimvee bij particulieren

Sinds zondag 15 november 2020 moet iedereen die kippen of ander pluimvee houdt, de dieren ophokken of afschermen. Die regel gold al voor bedrijven, maar wordt nu ook ingevoerd voor particulieren. Die ophokplicht komt er na een besmetting met de vogelgriep in een vogelopvangcentrum in Oostende.

Sinds 1 november 2020 waren in ons land al verstrengde maatregelen van kracht voor professionele houders van pluimvee en voor hobbyhouders. Die maatregelen kwamen er nadat eind oktober in Nederland verschillende besmettingen met vogelgriep waren vastgesteld bij wilde vogels en pluimvee.

Op vrijdag 13 november 2020 is het vogelgriepvirus vastgesteld bij drie wilde vogels in het vogelopvangcentrum in Oostende. Dat bewijst dat het H5N8 vogelgriepvirus nu ook in België aanwezig is bij wilde vogels. Op advies van het FAVV heeft minister van Landbouw David Clarinval daarom aanvullende preventieve maatregelen genomen die verplicht zijn voor alle particuliere houders van pluimvee en vogels in België. Dit zijn onder meer alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers. Zij moeten hun vogels dus ophokken of afschermen met een net. Op die manier wordt contact vermeden met wilde vogels, die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moet binnen geplaatst worden of afgeschermd worden. Markten, tentoonstellingen of beurzen waren al verboden door het coronavirus. Als die opnieuw mogen doorgaan, zullen ook daar strengere maatregelen gelden.

De verplichte maatregelen die op 1 november waren opgelegd voor professionele pluimveehouders, blijven gelden. Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden op de website van het Agentschap.

Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat het virus ook schadelijk is voor de mens. Ook de consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden, aldus het FAVV.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter