Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Aanleg van tijdelijke rotonde op kruispunt Kalvekeetdijk – Hazegrasstraat - Sluisstraat

Het Agentschap Wegen & Verkeer is volop bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van een balkonrotonde op het kruispunt Kalvekeetdijk met de Natiënlaan. Een dergelijke grootschalige ingreep heeft natuurlijk een impact op het autoverkeer, zoals sluipverkeer via andere routes. Daarom zal het Agentschap Wegen & Verkeer op het kruispunt Kalvekeetdijk / Hazegrasstraat / Sluisstraat een tijdelijke rotonde aanleggen om de hinder op deze route ten gevolge van de werken te beperken, de doorstroming voor het autoverkeer te faciliteren, maar ook de veiligheid van de fietsers te garanderen. Deze werken starten op 21 september 2020 en zullen afhankelijk van de voortgang van de werken ongeveer een 6-tal weken in beslag nemen.

Proefopstelling

Deze tijdelijke ingreep fungeert eveneens als proefopstelling om te onderzoeken welke mogelijkheden op langere termijn mogelijk zijn om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op dit kruispunt te verbeteren. De doorstroming op het huidige T-kruispunt voor verkeer komende van de Kalvekeetdijk en de Hazegrasstraat verloopt ook vandaag soms zeer moeizaam, en zorgt voor onveilige situaties voor fietsers en auto’s. Daarom wordt het kruispunt nu tijdelijk omgevormd naar een rotonde. Een rotonde heeft het voordeel dat voor het verkeer het invoegen op de 4 takken veiliger kan gebeuren. Tevens wordt de druk van het verkeer over de vier toekomende wegen beter verdeeld.

Verkeersmaatregelen

  • Doorgaand verkeer op de Sluisstraat zal steeds mogelijk zijn. Het verkeer op de Sluisstraat wordt ter hoogte van het kruispunt op één rijvak gebracht (gemengd verkeer en snelheidsbeperking tot 30 km/u) met alternerend verkeer door middel van verkeerslichten.
  • Hazegrasstraat en Kalvekeetdijk worden afgesloten. De nodige omleidingen worden voorzien.

 

Onderhoudswerken Hazegrasstraat

Het gemeentebestuur zal van de gelegenheid gebruik maken om onderhoudswerken uit te voeren aan de Hazegrasstraat tussen de Kalvekeetdijk en rotonde De Vrede. Daar zal plaatselijk verkeer wel mogelijk zijn.

Voor meer info: https://www.knokke-heist.be/mobiliteit-en-wegenwerken/wegenwerken

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter