Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Gouverneur verbiedt sterke dranken en oneigenlijk gebruikte roesopwekkende middelen op het strand

De gouverneur van West-Vlaanderen heeft over de hele Belgische kust een verbod ingesteld op bezit en gebruik van sterke drank en oneigenlijk gebruikte roesverwekkende middelen (lachgas, lijmen, …) op het strand. Het verbod om drank met een alcoholgehalte van meer dan 22% vol te nuttigen, is niet van toepassing op de strandconcessies (watersportcentra, beachbars...) op voorwaarde dat de uitbaters hiervoor over de nodige vergunningen beschikken. 

Dit besluit van de gouverneur is van kracht sinds vrijdag 14 augustus 2020 om 18 uur en geldt tot en met 30 september 2020. Wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert een boete van 1.600 euro en/of een gevangenisstraf van 14 dagen. Gouverneur Carl Decaluwé wil zo incidenten tussen oververhitte jongeren en de politie aan onze kust vermijden.   

Volgens de algemene politieverordening was het in Knokke-Heist reeds voordien verboden om tussen 22 en 10 uur alcoholhoudende dranken op het volledige openbaar domein te gebruiken of in het bezit te zijn van geopende recipiënten die gedistilleerde of gegiste dranken bevatten. Dit alcoholverbod geldt niet op de terrassen van de horecazaken en andere vergunde plaatsen (zoals de concessies gelegen op het strand) en tijdens de door de overheid vergunde manifestaties en evenementen. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter