Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Tijdelijke rotonde Sluisstraat – Kalvekeetdijk – Hazegrasstraat operationeel vanaf 16 november

De tijdelijke rotonde ter hoogte van Sluisstraat – Kalvekeetdijk en Sluisstraat wordt omwille van de nodige rusttijd van de gekozen fundering, pas opengesteld vanaf 16 november 2020 in plaats van 30 oktober 2020. Vanaf 16 november 2020 beginnen de werkzaamheden aan de grote balkonrotonde op het kruispunt van de Natiënlaan (N49) en Kalvekeetdijk.  

Een dergelijke grootschalige ingreep heeft natuurlijk een impact op het autoverkeer, zoals sluipverkeer via andere routes. Daarom moet de tijdelijke rotonde ter hoogte van Kalvekeetdijk, Hazegrasstraat en Sluisstraat de hinder op deze route ten gevolge van de werken beperken, de doorstroming voor het autoverkeer faciliteren en de veiligheid van de fietsers garanderen. Deze tijdelijke ingreep fungeert eveneens als proefopstelling om te onderzoeken welke mogelijkheden op langere termijn mogelijk zijn om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op dit kruispunt te verbeteren.   

Voor meer info: https://www.knokke-heist.be/mobiliteit-en-wegenwerken/wegenwerken 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter