Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Heraanleg Astridplein en Ooststraat

Op 1 februari 2021 starten het gemeentebestuur en ASGO Knokke-Heist met wegen- en rioleringswerken in de Ooststraat en aan het Astridplein in Duinbergen. Alle straten worden ingericht als “woonerf” met een verharding in betonstraatstenen. De heraanleg als woonerf heeft een snelheidsremmend effect, het parkeren wordt duidelijk georganiseerd en er ontstaat meer kwaliteitsvolle ruimte voor alle weggebruikers. Het Astridplein zelf wordt omgevormd tot een groene ruimte met zitbanken en kleinschalige speelmogelijkheden om zo een aangename plek te creëren.  Er komt ook een gescheiden rioleringsstelsel om het regenwater en vuil water gescheiden te laten afvoeren. 

Infopanelen aan het station van Duinbergen 

Door de huidige coronasituatie kan het gemeentebestuur geen infovergaderingen voor de omwonenden van het Astridplein houden. Aan het station van Duinbergen zullen binnenkort wel een aantal infopanelen opgesteld worden met alle ontwerpen en praktische info. De omwonenden worden ook regelmatig op de hoogte gehouden via een bewonersbrief. 

Timing van deze werken 

  • Voorbereidende fase: start 1 februari 2021 met voorbereidende en verbeterende nutswerken (tijdelijk herstel in de tussenfases) 
  • Wegenis en rioleringswerken: 
    • Fase 1: Ooststraat: start 1 april 2021 (aansluitend op nutsmaatschappijen) 
    • Fase 2: Astridplein: start juni 2021 

Het einde van de werken is gepland in het najaar van 2021. De timing en fasering is steeds onder voorbehoud van gunstige weers- en/of werfomstandigheden.  

Verkeersmaatregelen 

Het auto- en fietsverkeer wordt per fase omgeleid. Aan de bevolking wordt gevraagd de signalisatie goed op te volgen.  Dit komt de kwalitatieve afwerking en algemene veiligheid ten goede. Tijdens de werken probeert de aannemer de hinder zoveel mogelijk te beperken. Alle hinder vermijden is evenwel onmogelijk. De voetpaden worden in ieder geval zo lang mogelijk in stand gehouden. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter