Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Heraanleg Heistlaan tussen St.-Antoniusstraat en Marktstraat

Aangezien de Heistlaan voor het doorgaand verkeer nog tot eind juni 2021 afgesloten is in het kader van de aanleg van een rotonde in de Elizabetlaan, heeft het gemeentebestuur besloten om na de kerstvakantie ook het stuk tussen de Sint-Antoniusstraat en de Marktstraat grondig onder handen te nemen. De werken moeten afgerond zijn op 30 juni 2020. Van zodra de aannemer zijn detailplanning heeft opgemaakt, zal de precieze timing van de werkzaamheden via bewonersbrieven regelmatig gecommuniceerd worden aan de omwonenden. Bij iedere fase zal ook aangegeven worden hoe de bereikbaarheid voor het lokaal verkeer georganiseerd wordt. 

Verouderde riolering en onveilig voor fietsers en voetgangers 

De riolen en drinkwaterleiding in de Heistlaan dateren van 1945 en zijn dus dringend aan vervanging toe. Ook het trottoir verkeert in heel slechte staat en moet dringend gerenoveerd worden. Momenteel is er geen fietsinfrastructuur aanwezig, terwijl de Heistlaan toch zeer intensief gebruikt wordt door fietsers op deze as die fungeert als bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk van de provincie. De situatie is er voor fietsers op vandaag zeer onveilig.  Vanuit de buurt is er ook al meermaals een petitie opgestart om de Heistlaan fietsvriendelijker en verkeersveiliger te maken.  Met een tweetal schoolomgevingen in de buurt, is het veilig oversteken van de rijweg door scholieren er momenteel ondermaats. Bewoners en gebruikers van de Heistlaan zijn al jaren vragende partij voor snelheidsremmende maatregelen in functie van een betere leefbaarheid.   

Uitstellen naar latere datum geen optie 

Het verkeer tussen Heist en Zeebrugge kan momenteel gebruikmaken van de Gustave Van Nieuwenhuysestraat als omleidingsweg.  Het is dan ook nu het uitgelezen moment om de noodzakelijke renovatie van de Heistlaan tussen de St.-Antoniusstraat en Markstraat door te voeren. Er zit op dit wegvak namelijk geen doorgaand autoverkeer aangezien de Heistlaan sowieso afgesloten blijft tot 30 juni 2021. De overlast voor omwonenden en beperkte bereikbaarheid kan op deze manier binnen een tijdsbestek van 6 maanden gehouden worden. Het uitstellen van deze werken naar latere datum is niet aangewezen omdat de Dienst Openbaar Domein dan in het vaarwater komt van diverse andere werken die reeds gepland zijn. Zo zijn in het kader van de doortocht Heist in september 2021 de aanleg van een nieuwe promenade in de Elizabetlaan en heraanleg van de Graaf d’Ursellaan en Vissershuldeplein voorzien. Vanaf dan is de Heistlaan noodzakelijk voor de afwikkeling van het autoverkeer en om de bereikbaarheid van site Delhaize te garanderen. Er staan in Heist trouwens nog andere werken op til waar de Heistlaan een onmisbare schakel is om de druk te spreiden (bv. heraanleg Maes & Boereboomplein). Daarenboven is het tijdelijk gebruik van de Brugse havenweg Gustave Van Nieuwenhuysestraat als omleidingsweg beperkt in tijd.  

Hogere verkeersveiligheid en betere leefbaarheid 

In de eerste helft van 2021 vernieuwt de aannemer in de Heistlaan tussen de Sint-Antoniusstraat en Markstraat de volledige riolering (inclusief nutsleidingen en huisaansluitingen) en de bovenbouw. Dit houdt o.m. volgende ingrepen in om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren: 

  • Volwaardige fietspaden tussen Markstraat en Vredestraat 
  • Fietssuggestiestroken tussen Vredestraat en St.-Antoniusstraat, die dan ook naadloos kunnen aansluiten op de fietssuggestiestroken die reeds voorzien zijn in het wegvak richting Elizabetlaan 
  • Profiel insnoeren en aanpassen aan het geldende snelheidsregime (50 km/uur) om zo de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de buurt te verbeteren 
  • Oversteekbaarheid verbeteren door extra zebrapaden te voorzien gecombineerd met veilige voetpaduitstulpingen 
  • De Heistlaan zelf vergroenen d.m.v. plantvakken en bomen, en het laaneffect opnieuw versterken 
  • De aantakking van Eieburg insnoeren en vergroenen (vandaag is deze aantakking overgedimensioneerd en kan soms leiden tot hoge snelheden, dwars door een schoolomgeving) 

Voor de omwonenden wordt het dus een half jaar door de zure appel bijten maar daarna zal iedereen kunnen genieten van een kwalitatieve verbetering zowel boven- als ondergronds!      

Verdere info 

 https://www.knokke-heist.be/mobiliteit-en-wegenwerken/wegenwerken  

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter