Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Aziatische hoornaar gespot in Knokke-Heist

Sinds augustus-september 2020 is de Aziatische hoornaar op 4 verschillende locaties gespot in Knokke-Heist. Dit is verontrustend. In het najaar worden immers de koninginnen geboren en dit kan leiden tot een exponentiële groei van de populatie. Dit wil het gemeentebestuur zeker vermijden. De dienst Milieu, Natuur & Landbouw wil daarom die nesten lokaliseren om ze te vernietigen. De gemeente Knokke-Heist roept daarbij de hulp in van zowel inwoners, 2de verblijvers en bezoekers om mee te helpen zoeken naar de Aziatische hoornaar. Zie je deze soort tijdens een wandeling, probeer dan een foto te maken en stuur deze op naar bijen@knokke-heist.be. Verschillende meldingen kunnen zo tot een nestplaats leiden, die dan door een gespecialiseerd team van de brandweer kan verwijderd worden. 

Vermeld bij je melding minstens volgende informatie: 

 • exacte locatie (naargelang de locatie kan dit op verschillende manieren beschreven worden) 

          adres 

 1. straat ter hoogte van huisnummer 
 2. naam van bos, park, ... 
 3. langs de wegberm van straat 
 • in welke richting vliegt de hoornaar 
 • gedrag van insect 
 1. jagend bij bijenkorf 
 2. nectar drinkend op een bloem 
 3. nabij hout 
 4. nabij water 
 5. vliegend en naar waar vliegend 
 6. dood 
 7. gevangen 
 8. ... 
 • vermeld ook datum en uur van de waarneming 

Aziatische hoornaar herkennen 

De Aziatische hoornaar is een grote, donkere wesp. Ze is groter dan een gewone wesp en iets kleiner dan de inheemse Europese hoornaar. Je kan een Aziatische hoornaar goed herkennen aan haar unieke kleurencombinatie (zie figuur). Op de kop en het borststuk zijn ze volledig zwart. Ook het achterlijf is grotendeels zwart met slechts één brede gele band. De pootjes zijn zwart met opvallende gele tipjes. 

De Aziatische hoornaar wordt het meest verward met de Europese hoornaar. Maar met een beetje oefenen zal je gauw merken dat het verschil zeer duidelijk is. Die lijkt op het Aziatische broertje, maar is onschuldig. Daarom is het wel belangrijk dat de mensen het verschil kennen. De Aziatische hoornaar is kleiner, opvallend donkerder gekleurd dan de Europese hoornaar en heeft opvallende, gele pootjes. 

Op onderstaande figuren worden bijen, wespen en hoornaars op schaal naast elkaar getoond, relatief t.o.v. een euromuntstuk. De Aziatische hoornaars heeft 2 kleuren: zwart en weinig geel op het achterlijf. De Europese hoornaar heeft 3 kleuren: zwart, roodbruin en veel geel op het achterlijf. Ook dit identificatieblad kan helpen. 

Van de hoornaars hoef je zelf weinig schrik te hebben. De Aziatische hoornaar mag dan wel zeer agressief zijn als je haar nest verstoort, in de vrije natuur toont ze geen interesse in de mens. Met haar angel kan de hoornaar wel meermaals pijnlijk steken zoals andere wespen. Daag ze dus zeker niet uit! Probeer nooit om zelf nesten te verwijderen. 

Meer informatie: https://vespawatch.be/identification/

 

 

Bind mee de strijd aan tegen de Aziatische hoornaar 

In 2017-2018 is de Aziatische hoornaar echt zijn invasie in ons land begonnen. Dit insect is een exotische wespensoort, afkomstig uit China dat tot 30 mm groot wordt. De eerste Aziatische hoornaar dook in België op in 2011. Sindsdien breidt de soort snel uit. Op zich vormt deze wesp geen grote bedreiging voor de mens maar wel voor de honingbijen. Deze wespen jagen in groep op bijenkasten en peuzelen de populatie op. De honingbij herkent hem niet als vijand en is gedoemd slachtoffer. Bovendien heeft de Aziatische hoornaar een opmerkelijke voorkeur voor honingbijen wat voor de imkers in ons land een ernstig probleem kan worden. Daarnaast belaagt de Aziatische hoornaar ook andere inheemse insecten (solitaire bijen, wespen, vliegen,...) waardoor de bestuiving van onze landbouwgewassen onder druk komt te staan. 

De overheid - in samenwerking met de universiteit, brandweerdiensten en civiele bescherming - heeft een plan klaar om de verdere uitbreiding van deze invasieve exoot zoveel mogelijk af te remmen. Onderzoekers van het INBO en de Universiteit Gent hebben een nieuw meldpunt, Vespa-Watch, ontwikkeld om de Aziatische hoornaar beter te kunnen bestrijden. 

Echter, het plan kan alleen slagen met de hulp van de bevolking. Jong en oud, natuurliefhebber of gewone wandelaar, specialist of leek, echt iedereen kan een steentje bijdragen door de ogen open te houden en bij het zien van een hoornaar of nest dit zo snel mogelijk te melden. Dit kan je doen op het portaal van de werkgroep Aziatische hoornaar: https://vespawatch.be/

Dit project wordt gerealiseerd dankzij de steun van de Vlaamse overheid, departement Economie, Wetenschap & Innovatie. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter