Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Gemeentebestuur roept bevolking op om de coronamaatregelen strikt te blijven toepassen

Naar aanleiding van het stijgend aantal covid-positieve besmettingen in Knokke-Heist (zie https://datawrapper.dwcdn.net/9XsaE/1/) wenst het gemeentebestuur zijn inwoners te informeren en te sensibiliseren. De bronnen van de besmettingen op ons grondgebied werden gelukkig vlug achterhaald. Alle betrokkenen werden gecontacteerd en zijn in quarantaine gegaan om snel in te spelen op de situatie met de bedoeling om verder verspreiding te verhinderen.  

6 gouden regels 

Nu de cijfers weer stijgen vragen we aan onze inwoners en bezoekers om de 6 gouden regels altijd na te leven: 

  • De hygiëneregels blijven essentieel: handen wassen met water en zeep, en geen hand geven of kussen bij een begroeting. 
  • Activiteiten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende verlucht worden. 
  • Neem extra voorzorgsmaatregelen als je omgaat met mensen uit de risicogroep 
  • Hou 1,5 meter afstand, behalve voor mensen uit je eigen huishouden, je uitgebreide bubbel van 5 personen en kinderen jonger dan 12. 
  • Beperk je fysieke contacten. Buiten je gezin mag je nauwer contact hebben met een groep van maximaal 5 personen, de zogenoemde uitgebreide bubbel. Waar deze bubbel voorheen wekelijks mocht veranderen, moet deze groep van 5 mensen nu vast blijven. 
  • Beperk groepsactiviteiten tot maximaal 10 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend. Dat geldt voor binnen en buiten, dus ook op restaurant of in het park. Georganiseerde sportactiviteiten onder begeleiding mogen met maximaal 50 personen 

Mondmaskerplicht in Knokke-Heist 

In Knokke-Heist is iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om te allen tijde een mondmasker bij zich te hebben wanneer men zich begeeft op het grondgebied van Knokke-Heist. Vanaf de leeftijd van 12 jaar is iedereen verplicht om de neus en mond te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof: 

  • op alle publiek toegankelijke plaatsen die zich bevinden in de rode parkeerzone. De rode parkeerzones zijn herkenbaar aan de parkeerautomaten 
  • in wachtrijen 
  • op plaatsen waar kinderen worden afgezet of opgehaald (vb. scholen, sportcentra, jeugdverenigingen, ...) 

Op de strandconcessies geldt als 'inrichtingen die behoren tot de horecasector', de mondmaskerplicht zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter