Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Meeuwenoverlast: wat kun je als gebouweneigenaar doen om meeuwenoverlast te voorkomen?

Broedende meeuwen op onze daken veroorzaken geluidsoverlast, vervuiling in de straten en zijn soms agressief. Vanuit het gemeentebestuur worden daarom diverse initiatieven ondernomen. De gemeente sensibiliseert de bevolking en organiseert de nachtelijke afvalinzameling. Ze houdt ook toezicht op het verbod van het voederen van vogels op het openbaar domein.  

Meeuwen beschermd door Europese wetgeving 

De meeuwen zijn beschermd door Europese wetgeving en mogen niet bestreden worden. Als uitzondering kan de brandweer tijdens de maand mei wel beperkt bestrijden maar dit is geen oplossing voor het probleem. De brandweer kan onmogelijk alle daken opgaan en de interventies kunnen de overlast enkel wat beperken.  Vaak maken de meeuwen gewoon nieuwe nesten en leggen nieuwe eieren waardoor de overlast blijft.  

Preventieve maatregelen 

Belangrijker is om zelf preventieve maatregelen te nemen zodoende nestvorming te voorkomen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de eigenaars en gebouwverantwoordelijken.  

Wat kun je als syndicus, gebouweneigenaar, gebouwenverantwoordelijke doen?  

  • In het voorjaar regelmatig de daken betreden en reinigen zorgt er voor dat het dak minder aantrekkelijk is voor meeuwen die op zoek zijn naar een geschikte nestplaats. Verwijder zeker oude nesten en alles wat als nestmateriaal kan dienen.  
  • Het laten plaatsen van vogelweringsnetten zorgt er voor dat de meeuwen geen kans hebben om nesten te maken op je dak. Laat bij voorkeur een gespecialiseerd bedrijf deze werken uitvoeren zodat het gewenste resultaat bereikt wordt.  

Bespreek met de mede-eigenaars in je gebouw hoe je de nodige maatregelen kunt nemen. Bewonersvergaderingen zijn hiervoor een ideaal moment maar je kunt ook los hiervan in overleg gaan met je syndicus en mede-eigenaars. 

Het najaar is de ideale periode om vogelweringsnetten te laten plaatsen.  Aan de slag dus!  

Hopend op een positieve samenwerking en jullie medewerking. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter