Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Rode Kruis houdt in mei bloedinzamelingen in Sint-Niklaaskerk en sporthal De Stormmeeuw

Ondanks de coronacrisis blijven de mobiele bloedinzamelingen van het Rode Kruis doorgaan in Knokke-Heist. Heel wat medische instellingen beginnen immers stilaan de noodzakelijke behandelingen terug op te starten en daarbij is bloed vaak noodzakelijk.  Er is tot op heden nog voor geen enkel respiratoir virus, inclusief coronavirussen en het griepvirus, aangetoond dat het overdragen kan worden via bloed. Bloed geven én krijgen is dus veilig. Om de social distancing te waarborgen, wordt wel uitgeweken naar grotere ruimten. Zo vindt op 4 mei 2020 van 16.30 tot 19.30 uur een bloedinzameling plaats in de polyvalente zaal van de Sint-Niklaaskerk in Westkapelle. Op 14 mei 2020 kun je van 16.30 tot 20 uur bloed geven in sporthal ‘De Stormmeeuw.  

 

Veiligheidsmaatregelen 

  • In de eerste plaats is het verplicht zich vooraf in te schrijven voor elke bloedinzameling. Dit kan via www.donorportaal.rodekruis.be of telefonisch op het gratis nummer 0800 777 00. 
  • Het spreekt voor zich dat de veiligheid van de donoren een topprioriteit is en blijft. Hieronder lees je de extra hygiëne- en voorzorgsmaatregelen die het Rode Kruis afdeling Knokke-Heist neemt:  
  • Toepassing van strikte hand- en hoesthygiëne bij medewerkers en donoren 
  • Naleving van afstandsmaatregel van minstens 1,5 meter tussen verschillende personen. 
  • Koorts, hoesten, keelpijn, verkouden, … in de laatste 14 dagen? Een gezinslid met COVID-19 of in contact geweest met (potentiële) coronapatiënten? Dan mag je nu NIET doneren! 
  • Breng een eigen balpen mee om de medische vragenlijst in te vullen! Zo beperk je het fysieke contact tussen donoren en medewerkers/vrijwilligers nog meer en verloopt je registratie dus extra veilig. Een eigen balpen vergeten? Geen nood, de RK-medewerkers ontsmetten ieder exemplaar na registratie grondig voor de volgende donor. 
  • Om fysiek contact te vermijden wordt er momenteel geen vingerpriktest gedaan bij gekende donoren die een te lage hemoglobinewaarde hebben. Als alternatief kan er wel een staalafname uitgevoerd worden om het hemoglobinegehalte te bepalen in het laboratorium. Het resultaat krijg je dan achteraf meegedeeld. 
  • Het inruilen van dank u-bonnen en het uitdelen van attenties worden momenteel stopgezet, zowel op mobiele collecte als in de donorcentra. Dit om fysiek contact nog meer af te bouwen. Het geven van een dank u-bon aan een donor voor zijn/haar donatie blijft uiteraard nog wel van toepassing. 
  • Breng geen niet-donoren (bv. kinderen) mee naar de donatie. 

 

Meer info:  pr@knokke-heist.rodekruis.be of T 0498 54 77 24 of Facebookpagina Rode Kruis 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter