Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Geleide natuurwandeling in de Korte duinen, Hazegraspolder en Kalfduinen

Op donderdag 30 juli 2020 organiseert Natuurexploratie een begeleide wandeling in de Korte duinen, Hazegraspolder en Kalfduinen. Afspraak om 14 uur aan het Oosthoekplein in Knokke-Het Zoute. Op de agenda van natuurgids Patrick Demaecker staat de zomerse natuur van schrale dijkbermen en het binnenduinrandgebied. 

Het Knokse binnenduinrandgebied wordt vooral gekenmerkt door z'n kleine landschapselementen als bomenrijen, hagen, hakhoutbosjes, duinpoelen en schrale, zandige duinakkers. Je treft er nog de typische planten aan van schrale akkers als korenbloem en akkerviooltje. Deze soorten komen steeds meer onder druk te staan door overbemesting.  

In een deel van het gebied wordt nu onder begeleiding van ANB aan natuurherstel gedaan door herinrichting van het gebied en duinherstel. De schrale weilanden met duinpoelen vormen in deze periode het foerageergebied voor wulpen en ooievaars. 

Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving 24 uur voor aanvang wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden. 

Organisatie: Natuurexploratie. 

Gids: Patrick Demaecker - T 050 519101 of 0475 407 929 

Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter