Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Gemeentebestuur neemt coronaproof afscheid van gepensioneerde medewerkers 2020

In de loop van 2020 gingen 14 personeelsleden van het gemeentebestuur met pensioen. De traditionele afscheidsreceptie in het stadhuis kon omwille van de COVID-pandemie niet plaatsvinden maar is verplaatst naar eind 2021. De ex-werknemers krijgen van het gemeentebestuur wel al een afscheidsgeschenk. Dit jaar konden ze kiezen tussen een horloge of een restaurantbon ter waarde van 250 euro. Zes ambtenaren kozen voor een stijlvol horloge van juwelier De Maere.  De acht andere opteerden voor een restaurantbon en ondersteunen zo in coronatijd de Knokke-Heistse horeca. Daarnaast krijgt iedereen ook een fles champagne met ijsemmer en 2 glazen, met het logo van Knokke-Heist ingegraveerd. Een delegatie van het schepencollege levert dit geschenkenpakket eerstdaags  coronaproof aan huis af. Hieronder vind je de namen van de 14 die definitief afzwaaiden met een overzicht van hun loopbaan.  

 

Marina VANTOURNHOUT
Pensionering op 1 januari 2020
Aangesteld als personeel – schoonmaker vanaf 1 augustus 1982 tot en met 31 december 2019

 

Christine DE KEERSGIETER
Pensionering op 1 maart 2020 Aangesteld halfgeschoold medewerker bij de poetsdienst van de Afdeling Burger en Welzijn – dienst Welzijn met ingang van 20 juni 2005, met halftijdse prestaties.
Verdere loopbaan: 

 • uitbreiding van haar aanstelling met ¼ prestaties in het kader van de dienstencheques, met ingang van 1 juli 2007

 

Filip ROELS

Pensionering op 1 april 2020

Tijdelijke aanstelling als medewerker groen bij technisch personeel vanaf 1 april 2005

Verdere loopbaan:

 • Benoeming in vast verband vanaf 1 oktober 2005 als medewerker groen bij het technisch personeel
 • Bevordering als statutair technicus groendienst vanaf 1 april 2016 bij stadsonderhoud/Openbaar groen

 

Kathleen Ackx Pensionering op 1 mei 2020 Tijdelijke aanstelling voor 1 jaar als klerk-typist bij de Juridische dienst vanaf 1 februari 1979 tot en met 29 februari 1980

Verdere loopbaan: 

 • Benoeming in vast verband als klerk-typist vanaf 1 maart 1980 Bevordering tot opsteller op proef vanaf 1 november 1986 bij de Juridische dienst/Secretarie
 • Benoeming in vast verband als opsteller vanaf 1 november 1987 bij de dienst Secretarie
 • Herbenoeming op 1 januari 1994 als administratief medewerker
 • Waarnemend coördinator bij de dienst Secretarie van 2 mei 2005 tot en met 31 augustus 2005
 • Mutatie als administratief medewerker van de dienst Secretarie naar de dienst Mens en Organisatie op 6 maart 2006
 • Mutatie als administratief medewerker van de dienst Mens en Organisatie naar de dienst Vrije Tijd/Bib op 1 juli 2006

 

Christian DELEYN

Pensionering op 1 mei 2020

Tijdelijke aanstelling als klerk-magazijnier vanaf 1 februari 1979 bij het gemeentelijk Waterbedrijf

Verdere loopbaan:

 • Benoeming in vast verband vanaf 1 februari 1980 als klerk-magazijnier bij het Waterbedrijf
 • Mutatie naar de Personeelsdienst bij het Waterbedrijf vanaf 10 april 1984
 • Bevordering naar klerk-typist bij de Personeelsdienst bij het Waterbedrijf vanaf 1 januari 1988
 • Bevordering naar eerste klerk-typist bij Personeelsdienst vanaf 1 januari 1991
 • Wijziging functienaam naar administratief beambte bij Personeelsdienst vanaf 1 januari 1994
 • Mutatie als statutair administratief beambte naar de functie klusjesman vanaf 22 mei 2000 bij de gemeentelijke basisschool De Pluim

 

Johan LAPÈRE

Pensionering op 1 mei 2020

Tijdelijke aanstelling als zomerbeamte vanaf 1 juli 1977 tot en met 31 juli 1977 aan de dienst Toerisme

Verdere loopbaan:

 • Tijdelijke aanstelling als beambte vanaf 1 augustus tot en met 31 augustus 1977 aan de dienst Burgerlijke Stand
 • Benoemd tot klerk voor een proefperiode van 1 jaar vanaf 1 juli 1978 bij de dienst Burgerlijke Stand
 • Benoeming in vast verband vanaf 1 juli 1979 bij de dienst Burgerlijke Stand
 • Bevordering vakante betrekking opsteller vanaf 1 juli 1981 bij de dienst Burgerlijke Stand
 • Bevordering onderbureauchef vanaf 1 maart 1991 bij de dienst Burgerlijke Stand

 

Philippe THEYSKENS

Pensionering op 1 mei 2020

Oppasser/begeleider bij Wonderwijs van 1 juni 2002 tot en met 30 juni 2002

Verdere loopbaan:

 • aangesteld als werkman vanaf 1 juli 2002 tot en met 30 juni 2003 bij de dienst Stadsontwikkeling/Technisch bureau voor de controle op de openbare weg en domein
 • aangesteld als technisch beambte vanaf 1 juli 2003 tot en met 31 maart 2006 bij de dienst Stadsontwikkeling/Technisch bureau
 • vanaf 1 april 2006 aangesteld als administratief medewerker bij de afdeling Stadsontwikkeling/Openbaar Domein

 

Guido WILLEM (gedetacheerd gemeentepersoneel naar AGSO)

Pensionering op 1 mei 2020

Aangesteld als geschoold werkman B op proef bij het Waterbedrijf met ingang van 1 oktober 1990

Verdere loopbaan:

 • Vaste benoeming als geschoold werkman B bij het Waterbedrijf met ingang van
 • 1 oktober 1991
 • Herbenoemd als technicus bij het Waterbedrijf met ingang van 1 januari 1994
 • Bevorderd tot ploegbaas D4 bij het Waterbedrijf vanaf 1 mei 2006
 • Gedetacheerd naar het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGSO) met ingang van 1 januari 2012 en daar tewerkgesteld als operationeel technicus

 

Dirk HOTS

Pensionering op 1 juni 2020

Onbepaalde duur als arbeider vanaf 16 januari 1984 als arbeider bij Cultureel Centrum

Verdere loopbaan:

 • Overeenkomst voor werklieden voor onbepaalde tijd met voltijdse prestaties vanaf 1 januari 1987 bij de dienst Cultuur
 • Benoeming op proef arbeider voor dienst Cultuur, Sport en Mevak vanaf 1 mei 1989
 • Benoeming in vast verband vanaf 1 feburari 1992 bij meesters- vak- en dienstpersoneel Mutatie als klusjesman bij Onderhoud vanaf 6 september 2004
 • Mutatie naar Onderhoud/Reinigingsdienst als strandmedewerker vanaf 1 oktober 2004

 

Ronny BOERJAN (gedetacheerd gemeentepersoneel naar AGSO)

Pensionering op 1 augustus 2020

Aangesteld als contractueel werkman bij het Waterbedrijf met ingang van 1 april 2004

Verdere loopbaan:

 • herbenoeming als medewerker bij het Waterbedrijf met ingang van 1 april 2005
 • gedetacheerd naar het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGSO) met ingang van 1 oktober 2005 als medewerker
 • in vast verband benoemd als technicus bij het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGSO) met ingan van 1 januari 2007

 

Christa PLOVIE – administratief medewerker onthaal en administratie – dienst Welzijn

Pensionering op 1 september 2020

Aanstelling op proef als klerk-typist bij het O.C.M.W. Knokke-Heist (de huidige dienst Welzijn) met ingang van 1 maart 1980, met voltijdse prestaties.

Verdere loopbaan:

 • Vaste benoeming als klerk-typist met ingang van 1 maart 1981
 • Bevordering naar administratief medewerker met ingang van 1 juli 1996

 

Filip DE BLIECK – Leraar dwarsfluit – MAAK

Pensionering op 1 september 2020

In dienst als leraar dwarsfluit met ingang van 1 oktober 1999

Verdere loopbaan:

 • gaf naast het kunstvak dwarsfluit ook nog muziektheorie en groepsmusiceren klassiek
 • was daarnaast ook nog aangesteld als ICT-coördinator voor de kunstvakken dwarsfluit en samenspel

 

Dario DE GREEF – technicus-zaalwachter – Sportdienst

Pensionering op 1 november 2020

Aangesteld als werkman (straatveger) bij de Afdeling Onderhoud met ingang van 25 juni 2001.

Verdere loopbaan:

 • contractueel technicus-zaalwachter bij de Sportdienst met ingang van 16 september 2001

 

John DE BREE

Pensionering op 1 december 2020

Monitor gedurende de zomerseizoenen 1976 tot en met 1980

In dienst als meesterknecht 3de klasse – op proef – met ingang van 1 juli 1982 – bij de dienst Meesters-vak en dienstpersoneel (de huidige TUD)

Verdere loopbaan:

 • Vaste benoeming als meesterknecht 3de klasse met ingang van 1 juli 1983
 • Bevorderd tot meesterknecht 2de klasse vanaf 1 juni 1986
 • Technisch medewerker vanaf 1 januari 1994
 • Bevorderd tot stafmedewerker planning bij het technisch personeel vanaf
 • 1 februari 1998: mutatie van de TUD naar de Evenementencel van de Afdeling Vrijetijd
 • Bevordering tot beleidsmedewerker productie bij de Afdeling Vrijetijd met ingang van 1 mei 2014

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter