Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Tuinen in Knokke-Heist vanaf 1 januari 2021 pesticidenvrij

Alle openbare diensten in ons land werken sinds 1 januari 2015 volledig zonder pesticiden. Sinds 1 januari 2020 mogen ook particulieren geen synthetische herbiciden meer gebruiken in hun tuin, oprit of terras. Maar wie een tuinaannemer inhuurt voor zijn of haar privé-tuin, kan deze producten wel nog laten aanbrengen. Tuinaannemers hebben namelijk een fytolicentie bekomen na het volgen van een opleiding over de risico’s en het gebruik van pesticiden. Daarom gaat Knokke-Heist nog een stap verder. Op basis van een gemeentelijke politieverordening is vanaf 1 januari 2021 het gebruik van pesticiden op het hele grondgebied verboden, met uitzondering van de professionele land –en tuinbouw.

Slechts 1 op de 3 inwoners gebruikt geen bestrijdingsmiddelen

Uit een lokale bevraging bij onze bevolking blijkt dat 91% van de deelnemers bewust is van het feit dat het gebruik van bepaalde pesticiden verboden is voor de niet-professionele gebruiker. Maar slechts 33% van de deelnemers geeft aan geen producten meer te gebruiken. Uit een bevraging bij onze plaatselijke tuinaannemers geeft 76% toe dat ze de tuinproblemen bij hun klanten aanpakken met chemische bestrijdingsmiddelen. Meestal is dit op uitdrukkelijke vraag van de klant.

Natuurlijke mini-drones in de strijd tegen pesticiden

Sinds 2014 vliegen er tot 500.000 honingbijen als mini-drones rond in Knokke-Heist. Zij werken mee aan een wetenschappelijk onderzoek dat wordt geleid door Bee-o-Diversity. 3 maal per jaar wordt stuifmeel uit hun kasten geanalyseerd op meer dan 500 parameters. Zo weet het gemeentebestuur welk stuifmeel ze verzamelen, welke zware metalen ze meebrengen en welke pesticiden er gebruikt worden in onze gemeente. Het aantal en de soorten pesticiden die ze binnen brengen variëren. In 2016 waren dat 13 soorten, in 2017 12, in 2018 7 en in 2019 was er terug een stijging naar 10 soorten. Sommige zijn in geringe hoeveelheid, andere overschrijden ruimschoots de toegelaten norm en nog andere zijn helemaal verboden stoffen.

Pesticiden en gezondheid van mens en milieu

Het is onthutsend vast te stellen hoe vanzelfsprekend het inzetten van chemische bestrijdingsmiddelen nog steeds is voor veel mensen. Het gebruik is dusdanig ingeburgerd, dat zelden nagedacht wordt over de negatieve gevolgen ervan of over de alternatieven. Ze bedreigen ons leefmilieu en de gezondheid van elk van ons. 6 jaar wetenschappelijk onderzoek in onze gemeente maakt duidelijk dat we nog een stapje verder moeten gaan om onze leefomgeving gezonder te maken.

Knokke-Heist gifvrij

Het gemeentebestuur heeft bij opmaak van haar meerjarenplan 2020-2025 vastgelegd dat het grote stappen wil zetten om de biodiversiteit sterk te verhogen. Dit wil de gemeente doen door het pesticidenverbruik sterk te verminderen en zich verder in te zetten als bijvriendelijke gemeente. Het gemeentebestuur doet dan ook een oproep aan alle tuinaannemers en eigenaars van een tuin om 2021 milieuvriendelijk in te zetten en Knokke-Heist voortaan gifvrij te houden.

Voor meer info: dienst Milieu, Natuur & landbouw – T 050 630 198 - milieu@knokke-heist.be

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter