Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Federale coronamaatregelen verlengd tot 19 april

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart 2020 is beslist de eerder genomen federale maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april 2020. Winkels, cafés en restaurants blijven dus dicht. Alleen voedingszaken en apotheken blijven open. Enkel essentiële verplaatsingen zijn toegelaten (post, bank, dokter, apotheek, tankstation, aankoop voedingsmiddelen, zorg voor hulpbehoevenden...) De maatregelen kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei 2020. De federale crisiscel blijft regelmatig bijeenkomen om de situatie in ons land te evalueren en eventueel bij te sturen. Ook de gemeentelijke veiligheidscel komt woensdag 1 april 2020 weer bijeen om de toestand in Knokke-Heist te bespreken.  

Fysieke activiteiten in open lucht beperkt 

Wat fysieke activiteit in open lucht betreft, die blijft aanbevolen maar met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Je mag dus met je gezin of met 1 vriend(in) maar buiten je woning vertoeven zolang het lopen, wandelen fietsen duurt. Je moet m.a.w. wel degelijk in beweging blijven en niet urenlang in een park of op het strand gaan zitten bijvoorbeeld. Ook in de paasvakantie blijven dagjestoeristen en tweedeverblijvers in Knokke-Heist geweerd. De lokale politie van Damme/Knokke-Heist krijgt hiervoor tijdens het weekend ook ondersteuning van de cavalerie van de federale politie. De grensovergang tussen Knokke en Sluis is enkel mogelijk voor essentiële verplaatsingen (grensarbeid, professioneel transport...) Op basis van een noodverordening van de veiligheidsregio Zeeland, mogen nog enkel vaste bewoners en wie er werkzaamheden uitvoert, zich in deze Nederlandse provincie bevinden. Ook bij onze noorderburen worden toeristen dus niet langer geduld.  

Geen lockdown party’s 

De zogenaamde lockdown party’s die sommige mensen organiseren, zetten al de inspanningen van de diverse overheden op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden. Barbecues en andere feestjes in- en outdoor mogen enkel georganiseerd worden voor de eigen gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en niet voor buren en vrienden.  

Opvang scholen 

Het basisprincipe blijft dat leerlingen maximaal thuis worden opgevangen. Tijdens de paasvakantie moet er wel opvang in de scholen mogelijk zijn voor volgende 3 groepen van gezonde leerlingen: 

  1. Ouder(s) die een job in een cruciale sector uitoefenen 
  2. Leerlingen in een kwetsbare thuissituatie 
  3. Leerlingen in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs.  

In Knokke-Heist gaat het om ongeveer 2 % van de kinderen uit de lagere plaatselijke scholen.  Het gemeentebestuur zorgt samen met de schooldirecties dat de kinderen die tot nu samen opgevangen werden, dit ook blijven, en niet gemengd worden met andere jongeren. De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.   In alle Knokke-Heistse scholen is de bereidwilligheid op vrijwillige basis bij de leerkrachten hiervoor voldoende groot. Mochten er scholen zijn waar er onverwacht onvoldoende leerkrachten zich ter beschikking kunnen stellen, staan medewerkers van de Jeugddienst klaar om in de bres te springen.  

Overtredingen bestraft 

Alle bovengenoemde beslissingen zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de wetenschappelijke experts om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Overtredingen worden door de lokale en federale politie bestraft. Daarnaast zal de federale regering binnenkort een systeem invoeren voor de onmiddellijke inning van boetes. 

Individuele en collectieve verantwoordelijkheid 

Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze beslissingen, waarvan we weten dat ze moeilijk zijn, te respecteren. Het gemeentestuur waardeert de inzet, de solidariteit en de verantwoordelijkheid van alle inwoners maar ook van onze tweedeverblijvers en trouwe bezoekers van Knokke-Heist die zich aan deze afspraken houden. Iedereen weet dat deze maatregelen essentieel zijn voor onze gezondheid.  Het gemeentebestuur is ook erkentelijk voor het werk het medisch en verzorgend personeel in het AZ Zeno, het pre-triagecentrum van de huisartsen en de woon- en zorgcentra. Hun dagelijkse inzet is bijzonder en lovenswaardig. Alle overheidsdiensten, politie en brandweer doen hun uiterste best om hen te beschermen. Tot slot is ook de inzet van alle mensen die Knokke-Heist en daarbuiten elke dag draaiende houden, van fundamenteel belang. Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen! 

Voor alle info: 

Specifieke vragen voor maatregelen in Knokke-Heist: 

T 0800 11151 of knokke-heist@knokke-heist.be 

Voor vragen over gezondheid en openbare orde: T 0800 14689 

Voor vragen over economie: T 0800 12033 

Website: www.info-coronavirus.be/nl 

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter