Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vermijd sluikstorten en verbrand geen afval

Sinds de sluiting van het recyclagepark stelt de politie een stijgend aantal sluikstorten vast. Ook de restafvalzakken bevatten steeds meer afvalstoffen die er eigenlijk niet thuishoren. Papier en karton en pmd worden nog steeds aan huis opgehaald. Textiel en glas kun je kwijt in de diverse sorteerbakken op het grondgebied. Hieronder lees je hoe je je tuinafval zelf kunt verwerken tot vruchtbare compost.  

Verbrand geen afval 

Ook afval verbranden is streng verboden. Verbranding van zowel synthetische als organische materialen zorgt sowieso voor verontreiniging van de lucht door allerlei giftige stoffen die tijdens het verbrandingsproces vrijkomen. Bovendien kunnen dergelijke vuurtjes zich ook plots ontwikkelen tot een echte brand zodat onze hulpdiensten moeten tussenkomen om verdere schade te voorkomen.  En dan spreken we nog niet van eventuele lichamelijke schade of erger.... Zorg dus dat onze veiligheidsdiensten en brandweerlui hiervoor niet opgeroepen moeten worden. In deze tijden van coronacrisis hebben zij meer dan ooit hun manschappen nodig om uw veiligheid en gezondheid te garanderen!

Thuiscomposteren doe je zo 

Misschien is nu wel een ideaal moment om te starten met thuiscomposteren.  Het gemeentebestuur subsidieert de aankoop van een compostvat. Zie https://www.knokke-heist.be/milieu-natuur-en-landbouw/kringlooptuinieren-composteren/subsidie-voor-een-compostvat-compostbak-wormenbak Je kan ook een (eventueel tijdelijke) composthoop aanmaken in een hoek van de tuin in de schaduw. Het aanbrengen van het materiaal en het proces verloopt redelijk gelijkaardig aan composteren met een compostbak. Goede composteeromstandigheden kunnen we bekomen door voortdurend een evenwichtige verhouding na te streven van zogenaamde groene (bv. gemakkelijk verteerbare keukenresten en grasmaaisel) en bruine materialen (bv. houtsnippers, takjes en stengels). 

Hoe ga je best te werk? 

Stap 1: Zorg van in het begin dat groen en bruin materiaal goed ingemengd wordt, dan kan het verteringsproces en de ermee gepaard gaande temperatuurstijging snel intreden. 

Stap 2: Voor de aanmaak van een grote hoeveelheid compost kan je organisch materiaal (bladeren, houtsnippers, stalmest, …) invoeren. 

Stap 3: De composthoop moet minstens éénmaal omgeschept worden, afhankelijk van het basismateriaal zou je mogelijk vaker moeten bevochtigen. 

Voor meer advies en info over composteren kan je terecht bij de milieudienst of op https://www.agsoknokke-heist.be/afval/advies-info 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter