Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Gemeenteraad verdeelt 451 300 euro uit het Vlaams coronafonds onder culturele, jeugd- en sportverenigingen

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse regering om hen in 2020 eenmalig 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Voor Knokke-Heist gaat het over een bedrag van 451 300 euro dat op 15 juli 2020 reeds aan de gemeente werd uitbetaald.

In zitting van donderdag 26 november 2020 heeft de gemeenteraad beslist 37 000 euro toe te kennen aan de jeugdbewegingen en 6561 euro aan Jeugdhuis ‘t Verzet. De sociaal-culturele verenigingen krijgen 93 200 euro en de sportclubs 314 539 euro. In het gemeentelijk subsidiereglement zijn voor elke sector de concrete voorwaarden en bedragen opgenomen om de middelen verder te verdelen over de betrokken verenigingen.

De besteding van het gemeentelijk aandeel van het coronafonds hoeft het gemeentebestuur niet te verantwoorden en te rapporteren aan de hogere overheid. De Vlaamse Regering zal de besteding van de middelen wel monitoren, op basis van de reguliere digitale rapportering van de jaarrekeningen 2020 en 2021.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter