Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Fase 3 van afbouwplan vanaf maandag 8 juni

Op woensdag 3 juni 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad de overgang naar fase 3 van het afbouwplan vanaf maandag 8 juni 2020 goedgekeurd.  Van nu af aan is vrijheid de regel en wat niet mag de uitzondering.  

Algemeen 

De hygiënemaatregelen (handen wassen..) blijven essentieel; 

Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht; 

Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hun wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen; 

De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen; 

Het is mogelijk om wekelijks met 10 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 10 personen mogen elke week veranderen; 

Georganiseerde sport- en nu ook culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand worden gerespecteerd. 

Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant); 

Horecasector 

De sector mag gedeeltelijk heropenen. Speelhallen (bv. casino's), banket- en receptiezalen zullen echter pas op 1 juli 2020 opnieuw open mogen. Wat betreft de banket- en receptieruimtes zal dit mogelijk zijn met een maximum van 50 personen, onder dezelfde voorwaarden als de catering. Nachtclubs mogen nog niet opengaan voor eind augustus, omdat er geen veiligheidsafstand kan worden voorzien. Naast deze uitzonderingen zullen alle andere horecagelegenheden zoals cafés, (beach)bars en restaurants opnieuw opengaan, volgens een zeer nauwkeurig protocol. De hoofdlijnen van dit protocol zijn onder andere: 

Een afstand van 1,50 meter tussen de tafels; 

Maximaal 10 personen per tafel; 

Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten; 

De obers moeten een masker dragen; 

Alle horecagelegenheden mogen tot één uur 's morgens openblijven, net zoals de nachtwinkels. 

Culturele sector 

Vanaf 8 juni mogen culturele activiteiten zonder publiek worden hervat. Voorstellingen met publiek - inclusief bioscopen - kunnen vanaf 1 juli 2020 worden hervat, maar altijd volgens precieze regels met betrekking tot het beheer van het publiek, zoals het respecteren van de veiligheidsafstand in het publiek en maximaal 200 aanwezigen. 
De organisatie van de activiteiten moet zodanig worden gepland dat te grote bijeenkomsten, bijvoorbeeld buiten de zaal, worden vermeden. Wanneer mensen deelnemen aan culturele - maar ook vrijetijdsactiviteiten - is het dragen van een masker te allen tijde aan te bevelen. 
Sportieve en nu ook culturele activiteiten die worden georganiseerd en begeleid door een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en 50 personen in juli, met inachtneming van de veiligheidsafstanden. 

Sportsector 

Vanaf 8 juni kunnen de contactloze sportactiviteiten worden hervat, indoor en outdoor, amateur of professioneel, competitie en training. Sportzalen en fitnessruimtes mogen ook heropenen, mits het protocol in acht wordt genomen. 

Maar: 

Contactsporten (bv. judo, boksen, voetbal enz.) moeten altijd beperkt blijven tot "contactloze" trainingen; 

Wat de sportfaciliteiten betreft, zullen de protocollen ook moeten worden gevolgd. Kleedkamers en douches zullen nog steeds niet toegankelijk zijn; 

Zwembaden, sauna's en wellnesscentra moeten in dit stadium gesloten blijven. 

Nog wat de sport betreft, is alles vanaf 1 juli weer toegestaan, op voorwaarde dat de protocollen worden nageleefd. 
Zowel in de culturele sector als de sportsector zal vanaf 1 juli een zittend publiek van maximaal 200 personen - ongeacht de grootte van de zaal - zijn toegestaan, met inachtneming van de veiligheidsafstanden en altijd met strikte naleving van de protocollen.

Erediensten 

Religieuze erediensten of levensbeschouwelijke bijeenkomsten mogen vanaf 8 juni worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels: 

De veiligheidsafstand moet worden nageleefd met een maximum van 100 personen; 

Vanaf juli wordt dit aantal uitgebreid tot 200, naar analogie met de culturele en sportsector; 

Rituelen met fysiek contact blijven verboden. 

Reizen 

Vanaf 8 juni 2020 is het mogelijk om in België uitstappen van één of meerdere dagen te doen, o.m. naar onze kust. Vanaf 15 juni 2020 zal België zijn grenzen openen voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Om de situatie in het land van bestemming te kennen, is het daarom raadzaam de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen. De voorwaarden voor reizen buiten Europa moeten nog worden vastgesteld in het licht van de evolutie van de gesprekken op Europees niveau. 

Vrije tijd en ontspanning 

Vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten zijn toegestaan vanaf 8 juni 2020, met uitzondering van conferenties, pretparken en binnenspeeltuinen, die pas vanaf 1 juli 2020 mogen worden heropend. 

Bijeenkomsten 

Culturele en vrijetijdsactiviteiten moeten zodanig worden georganiseerd dat bijeenkomsten worden vermeden. Het dragen van een masker is te allen tijde aan te bevelen. 
Bijeenkomsten (bv. kermissen, dorpsfeesten etc.) blijven tot 1 augustus 2020 verboden en mogen dan geleidelijk aan weer worden hervat. Grote massa-evenementen zullen daarentegen tot en met 31 augustus 2020 verboden blijven, zoals eerder aangekondigd. 
Aan het begin van de zomer zal een online evaluatie-instrument beschikbaar worden gesteld voor organisatoren die willen weten of ze een evenement kunnen organiseren en onder welke voorwaarden. 

Fases 4 en 5 van de federale afbouwstrategie vinden plaats in juli en augustus, als de epidemiologische situatie het toelaat. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter