Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Werkzaamheden Natiënlaan - Kalvekeetdijk

Vanaf maandag 9 tot vrijdag 13 november 2020 staan de asfalteringswerkzaamheden van de rechterrijstrook van de Natiënlaan in Westkapelle gepland. In die periode wordt de tijdelijke verbindingsweg van en naar het bedrijvenpark ’t Walletje afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer.  Het kruispunt van de Natiënlaan met de Kalvekeetdijk blijft open.  

Kruispunt Kalvekeetdijk – Kragendijk afgesloten 

In de rand van deze wegwerkzaamheden zal vanaf 9 tot 13 november 2020 de noordzijde van het kruispunt van de Kalvekeetdijk met de Kragendijk worden afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer.  Bijgevolg zal het niet mogelijk zijn om vanuit de richting van de Smedenstraat via de Kragendijk de Kalvekeetdijk te bereiken.  De Kalvekeetdijk zelf blijft zowel vanuit de richting van de Natiënlaan, als vanuit de richting van Nederland, als vanuit de richting Kragendijk-zuid bereikbaar. 

Verkeersmaatregelen tijdens aanleg balkonrotonde 

Vanaf 16 november 2020 tot aan de zomer van 2021 zijn dan de effectieve wegwerkzaamheden van de eerste fase aan de westelijke zijde van de Natiënlaan en de Kalvekeetdijk gepland. Dit is de zijde waar het verkeer vanuit Knokke-Heist richting binnenland rijdt. Tijdens deze fase gelden de volgende maatregelen voor het verkeer: 

  • doorgaand verkeer op de Natiënlaan (N49) blijft mogelijk in de beide richtingen via de oostelijke rijbaan van de Natiënlaan. Ter hoogte van het kruispunt met de Kalvekeetdijk zal het verkeer over één versmalde rijstrook in elke rijrichting beschikken 

 

  • de westelijke zijde van de Kalvekeetdijk zal van de Natiënlaan afgesloten zijn. Het verkeer zal in de beide richtingen een omleiding kunnen volgen via de Herenweg en een tijdelijke weg tot aan de Natiënlaan; 

 

  • de oostelijke zijde van de Kalvekeetdijk zal toegankelijk zijn voor het verkeer volgens een rechts-in-rechts-uit principe. Om alle rijbewegingen mogelijk te houden, zal er een keerpunt voorzien zijn op de Natiënlaan ter hoogte van het kruispunt met de Korenbloemdreef; 

 

  • de Korenbloemdreef zal tegenaan de Natiënlaan afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer; 

 

  • voor fietsers zal plaatselijk in de beide richtingen een omleiding aangeduid zijn 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter