Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Nationale veiligheidsraad neemt extra Coronamaatregelen

Om het nieuwe Coronavirus in te dijken heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist dat vanaf zaterdag 14 maart tot 3 april 2020 in ons land alle bars, discotheken en restaurants worden gesloten. Thuisbezorging, take away en drive-in zijn wel toegelaten. Hotels blijven open met uitzondering van hun restaurant. Voedingszaken en apotheken blijven open. Massaal hamsteren is dan ook totaal overbodig. Andere handelszaken moeten enkel sluiten in het weekend. Het gemeentebestuur rekent ook op de nodige solidariteit bij onze lokale ondernemers om geen woekerprijzen te hanteren bij de verkoop van eventueel schaarser wordende producten. Vanaf maandag 16 maart 2020 gaan ook alle scholen dicht maar wordt er wel nog in opvang voorzien. De crèches blijven open. Ook alle evenementen en recreatieve activiteiten, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn, zijn afgelast. Burgemeester Graaf Leopold Lippens heft vanaf zaterdag 14 maart 2020 zijn eerder genomen burgemeestersbesluit op en sluit zich voorlopig tot 3 april 2020 aan bij de federale maatregelen.

Gratis parkeren in heel Knokke-Heist

Om de schade voor de lokale economie enigszins te beperken heeft het schepencollege beslist om tot 3 april 2020 op het hele grondgebied gratis parkeren in te voeren. De parkingshop op het Gemeenteplein 22 gaat daarom dicht maar blijft wel telefonisch en elektronisch bereikbaar via T 050 34 23 06 of knokke-heist@parkeren.be

Dienstverlening administratieve diensten

Om de verspreiding van het corona-virus te beperken en het eigen personeel ook te beschermen, worden er extra maatregelen genomen bij de dienst Burgerzaken. Er wordt zoveel mogelijk aangeraden om formaliteiten zoveel mogelijk digitaal, per mail of telefonisch af te handelen. Via de website www.knokke-heist.be kun je al heel wat zaken digitaal melden of aanvragen. Voor andere zaken werkt de dienst enkel nog op afspraak en dit zeker nog tot 4 april 2020. De dienst Burgerzaken is in die periode voorlopig op zaterdag gesloten. De ontvangst van de nieuwe inwoners op het stadhuis op maandag 16 maart 2020 is uitgesteld naar latere datum.  

Over het algemeen blijven ook alle diensten van het Sociaal Huis actief, maar op een aangepaste manier. Als je beroep wil doen op deze diensten word je verzocht eerst telefonisch contact op te nemen op het nummer 050 530 900 zodat een passende dienstverlening voorzien kan worden. Het oplaadpunt gas en elektriciteit blijft open. Consultaties van Kind & Gezin gaan verder door. Er wordt gevraagd niet te komen als de kindjes ziek zijn en ook broertjes zusjes zo weinig mogelijk mee te brengen. De zitdag eerstelijns juridische bijstand van 17 maart gaat niet door

Belangrijke aanpassingen:

- De spreekuren seniorenzorg in kantoor Knokke, E. Verheystraat 3 op dinsdag en donderdag gaan niet door.

- In het ontmoetingshuis ’t Schap gaat alleen de sociale kruidenier door. Alle ontmoetingsmomenten worden tijdelijk stopgezet (het Salon, de Living, het kopje koffie in ‘t Schap, praatgroepen Nederlands, Nederlands les, huiswerkklasjes,...)

- Ook de werking van de Minder Mobielen Centrale wordt tijdelijk stopgezet, dit omdat het gaat om een vervoersdienst van vrijwilligers-senioren voor senioren.

Maatregelen AZ Zeno

Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen en maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, is er vanaf vandaag vrijdag 13 maart 2020 geen bezoek meer toegelaten in de campussen van het AZ Zeno .Er wordt een uitzondering gemaakt voor

 • materniteit: partner wordt toegelaten
 • pediatrie: één van de ouders wordt toegelaten
 • palliatieve patiënten: gelieve te overleggen met de dienst

Binnen het ziekenhuis is er overal gratis wifi beschikbaar. De ziekenhuisdirectie raadt dan ook een virtueel bezoekje aan via Facetime/Skype/Whatsapp. De bistro is enkel toegankelijk voor medewerkers van het ziekenhuis.

Voor meer vragen:

Specifieke vragen voor maatregelen in Knokke-Heist:

T 0800 -11151 of knokke-heist@knokke-heist.be

Voor vragen over gezondheid en openbare orde: T 0800 14689

Voor vragen over economie: T 0800 12033

Website: www.info-coronavirus.be/nl

 

Overzicht van de meest voorkomende vragen, met antwoorden :

 

Welke winkels blijven open?

Commerciële winkels en shoppingcentra blijven open tijdens weekdagen, niet in het weekend.

Levensmiddelenwinkels, apothekers en dierenvoedingswinkels blijven open in de week en in het weekend.

Ook nachtwinkels blijven open voor het aanbieden van levensmiddelen of dierenvoeding, op voorwaarde dat er geen crowding plaatsvindt.

 

Mogen wekelijkse markten blijven doorgaan?

markten kunnen blijven doorgaan, maar er moet absoluut ingezet worden op de maximale vermijding van grote concentraties mensen. Tijdens het weekend mogen er op de markt enkel voedingswaren (mens en dier) verkocht worden.

Mogen restaurants / broodjeszaken / afhaalrestaurants / frituren / … openblijven ?

  alle restaurants moeten dicht blijven, ook de bedrijfsrestaurants.

Enkel afhaalpunten voor voeding mogen open blijven, op voorwaarde dat er niet ter plaatse gegeten wordt. Enkel thuisbezorging en afhalen van voeding is toegelaten.

Scholen worden gesloten, wat nu ?

alle lessen zijn geschorst tot en met 3 april, zowel in het kleuter, basis als middelbaar onderwijs.

Er wordt wel kinderopvang voorzien, voor kinderen die geen andere opvangoplossing hebben evenals voor kinderen van medisch personeel en andere hulpdiensten. De aanwezigheid van die mensen op de werkvloer is immers maximaal vereist.

Hogescholen en universiteiten voorzien online afstandsonderwijs.

Internaten blijven open, maar de kinderen moeten er wel op de kamer eten. Ook crèches blijven open.

Politieonderwijs, WOBRA, … blijven eveneens doorgaan voor wat de basis- en de structurele opleidingen betreft. Wel wordt aangeraden om ook hier maximaal in te zetten op online lessen.

Kan het volwassenenonderwijs nog doorgaan ?

neen, lessen worden opgeschort. Er wordt maximaal aangeraden om in te zetten op modules voor afstandsonderwijs. Er wordt aanbevolen om alternatieven te zoeken voor traditionele cursussen in besloten ruimtes met (veel) aanwezigen.

Blijft het openbaar vervoer rijden ?

het openbaar vervoer blijft normaal functioneren, maar aan de burger wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen zodat piekmomenten tijdens de spitsuren vermeden worden.

Welke maatregelen gelden in woonzorgcentra ?

voor woonzorgcentra geldt een algemeen bezoekersverbod tot en met 19 april 2020.

Amateurtoneel / jongerenfuiven / theater / toneelvoorstellingen / gocart-verhuur :

neen, alle recreatieve activiteiten worden geannuleerd, voorlopig tot en met 3 april 2020, ongeacht hun omvang.

 

Zijn publieke ruimtes en dienstencentra nog toegankelijk ?

  Neen, deze zijn allemaal gesloten, met uitzondering van een beperkt aantal loketten waar men nog terecht kan voor burgerzaken.

Mogen kappers/schoonheidssalons/wellnesscentra openblijven ?

  Kapsalons en schoonheidssalons mogen enkel op afspraak werken.

Ook wellnesscentra mogen enkel nog op afspraak werken. Groepen zijn niet langer toegelaten.

Het nemen van bijkomende hygiënemaatregelen is nodig. Ook samenscholing in de wachtzaal is verboden.

Wat met cinema- of theaterbezoeken?

  Dit valt onder dezelfde maatregel als de musea, sportcentra, jeugdverenigingen, discotheken, cafés, … Alle in- en outdoor (recreatieve en andere) bijeenkomsten worden geschrapt.

Kunnen familiefeesten doorgaan?

  ook familiefeesten dienen maximaal beperkt te worden en dienen in beperkte kring georganiseerd te worden.

 

Wat met hotels en vakantiewoningen ?

hotels blijven open, hotelbars- en restaurants zijn gesloten, eten bedelen op de kamers mag.

Voor campings, vakantiewoningen en B&B gelden dezelfde regels als voor hotels. Maaltijden moeten binnenshuis en in beperkte kring gebruikt worden.

 

Wat met begrafenissen en religieuze plechtigheden?

 → alle openbare lithurgische bijeenkomsten worden geschorst. Uitvaartplechtigheden kunnen doorgaan in beperkte, familiale kring.

Kerkelijke huwelijken kunnen niet doorgaan, burgerlijke huwelijken wel op voorwaarde dat dit in intieme kring gebeurt. Dit geldt ook voor doopfeesten.

 

Wat met fietsclubs op bv. zondagvoormiddag ? Mogen zij hun rit nog uitvoeren ?

alle recreatieve activiteiten in groep worden afgeschaft, zowel indoor als outdoor. Fietstochten in groep kunnen dus niet meer doorgaan.

 

Kunnen koetsen en toeristische rondvaarten en rondritten nog doorgaan ?

Koetsen zijn in openlucht en met een beperkt aantal inzittenden. Deze worden nog wel toegelaten.

Alle andere recreatieve activiteiten zoals rondritten, boottochten, … worden geannuleerd, voorlopig tot en met 3 april 2020, ongeacht hun omvang (ongeacht indoor, outdoor, publiek of privaat van karakter…).

Wat met cruiseschepen?

Ook cruiseschepen vallen onder de beperking van de recreatieve activiteiten. Ze mogen wel aanmeren in de havens, maar de passagiers mogen niet van boord gaan. Catering kan enkel aan boord voorzien worden.

Lockdown voor restaurants : hoe zit het met maatregelen voor de betrokken handelaars ??

het nemen van dergelijke, vergaande beslissingen heeft onvermijdelijk gevolgen voor de economie. Daarom heeft de ministerraad al op 6 maart 2020 tien maatregelen genomen ter ondersteuning van het bedrijfsleven, deze zijn :

 • Tijdelijke werkloosheid door overmacht
 • Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
 • Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
 • Betalingsplan btw
 • Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
 • Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
 • Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
 • Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
 • Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 • Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

 

Deze maatregelen worden voortdurend geëvalueerd en waar nodig kunnen ze aangepast/ versterkt worden.

 

Wat met samenscholingen ?

deze zijn niet toegelaten. Hierop wordt gecontroleerd door de politie die de gepaste maatregelen neemt

Mogen pretparken de deuren openen ?

  voorlopig mag dit niet tot en met 3 april 2020.

 

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter