Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Verdere afbouw van coronamaatregelen vanaf maandag 18 mei

De Nationale Veiligheidsraad (NVR) heeft op woensdag 13 mei 2020 beslist om vanaf maandag 18 mei 2020 fase 2 van het afbouwplan op te starten. In deze fase gaat het vooral over de geleidelijke heropstart van de lessen voor bepaalde leerlingen in het basis- en secundair onderwijs onder strikte organisatorische voorwaarden. De kleuterscholen blijven in dit stadium gesloten en het hoger onderwijs heeft het einde van het academiejaar al georganiseerd samen met de gemeenschapsoverheden. Maar ook op het vlak van sport, lokale economie en huwelijken en begrafenissen versoepelen bepaalde maatregelen. Je leest ze hieronder.  

Kap- en schoonheidssalons 

Wat het economische leven betreft, is beslist dat de contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten in deze fase onder bepaalde voorwaarden hun activiteit kunnen hernemen. Zo moeten ze werken op afspraak, een mondmasker of mondneusbescherming dragen (personeel en klanten) en moeten ze de veiligheidsafstand tussen de klanten respecteren.  

Markten  

Verder mogen er met instemming van de lokale overheden opnieuw markten met maximum 50 kramen worden georganiseerd. Er moet een circulatieplan worden opgesteld en de veiligheidsafstand moet altijd gerespecteerd worden. Het dragen van een masker of mondneusbescherming is verplicht voor de marktkramers en hun personeel en wordt ook voor klanten sterk aanbevolen. Op vrijdagnamiddag 15 mei 2020 komt het gemeentebestuur samen met de marktconcessionarissen om de voorwaarden en datum voor het heropstarten van de markten in Knokke-Heist voor te bereiden.  

Natuur- en dierenparken 

Trekpleisters in de natuur zoals dierenparken mogen opengaan, op voorwaarde dat ze een online of telefonisch ticketingsysteem invoeren om de toegang voor het publiek te beperken, een circulatieplan opstellen en dat cafetaria's en restaurants gesloten blijven, net als attracties en speeltuinen.  Het Natuurpark het Zwin blijft voorlopig nog gesloten. De parking in de Graaf Leon Lippensdreef is wel opengesteld voor de natuurliefhebbers die in de Zwinbosjes- en duinen willen wandelen.  

 

Sporten in clubverband 

Reguliere sporttrainingen en -lessen in de buitenlucht en in clubverband mogen worden hervat, als ze de veiligheidsafstand respecteren en als er een coach aanwezig is. De groepen mogen niet groter zijn dan 20 personen en sportclubs mogen alleen heropenen op voorwaarde dat alle maatregelen worden genomen om de veiligheid van de sporters te waarborgen. Voor onze lokale wielerclubs die opnieuw een ritje kunnen plannen onder leiding van een verantwoordelijke wegkapitein, blijft de Nederlandse grens gesloten en kan er dus enkel gefietst worden op Belgisch grondgebied. 

 

Huwelijken en begrafenisplechtigheden voor maximum 30 persoon 
Wat huwelijken en begrafenissen betreft, zal het mogelijk zijn om vanaf 18 mei 2020 een maximum van 30 personen te ontvangen op plechtigheden, onder bepaalde voorwaarden, waaronder het respecteren van de veiligheidsafstand. Het is echter niet toegestaan om na de plechtigheid een receptie te organiseren. 

 

Volgende fase pas vanaf 8 juni 

De volgende stap in het afbouwplan zal niet vóór 8 juni 2020 plaatsvinden en na fase 3 zullen er nog meer fases volgen. Er zijn veel activiteiten die weer opstarten en dat heeft een impact op de contacten tussen mensen. Het is de bedoeling om mensen gespreid in de tijd hun gewoontes weer te laten opnemen, zodat ze dit zo veilig mogelijk kunnen doen. Het gedetailleerde plan voor de geleidelijke afbouw van alles wat sport en cultuur is, zal de federale overheid communiceren zodra er een akkoord over is met de Groep van Experts die zich buigt over de Existstrategie (GEES). Hetzelfde geldt voor de geleidelijke hervatting van de toeristische activiteiten, de terugkomst van 2de verblijvers en dagjestoeristen en de heropening van restaurants, terrassen en cafés. De federale overheid zal ook nog bekijken in welke fase en onder welke voorwaarden ze de sociale contacten kan uitbreiden, zomerstages en jeugdkampen kan laten doorgaan, erediensten kan laten hernemen en manifestaties en evenementen van diverse omvang kan laten doorgaan. 

Alle culturele, sportieve, toeristische en recreatieve evenementen blijven in elk geval verboden tot en met 30 juni 2020

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter