Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Gemeentebestuur Knokke-Heist bedankt partners die afstandsonderwijs voor iedereen mogelijk maken

De maatregelen die worden genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, hebben bij verschillende sectoren grote gevolgen. Ook het onderwijs ziet er vandaag helemaal anders uit, gebaseerd op afstand en digitale kanalen. Er zijn echter heel wat kinderen en jongeren die niet de juiste middelen bezitten om dit onderwijs op afstand te kunnen meevolgen. Ook in Knokke-Heist zijn er leerlingen zonder laptop, computer of internetverbinding, die daardoor moeite hebben met het opvolgen van taken en opdrachten. Dankzij de hulp van Kiwanis Knokke- Zoute en Lions Damme-Zwin en Knokke-Zoute krijgen nu een 50-tal inwonertjes uit kansarme gezinnen een laptop ter beschikking om vanaf maandag de nieuwe leerstof op afstand te volgen! 

Na de paasvakantie wordt computer noodzakelijk voor verwerking nieuwe leerstof 

De gemeentelijke Jeugddienst, de brugfiguren van het Sociaal Huis en Spelotheek De Wip peilden bij de scholen naar de noden en ervaringen met dit afstandsonderwijs. Daaruit bleek dat de zorgcoördinatoren, leerkrachten en directies al heel grote inspanningen doen om elke leerling te bereiken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door taken op papier aan huis te brengen en codes voor wifi op te vragen. Daarnaast bleek er een grote groep leerlingen geen toegang te hebben tot een laptop of computer. Waar voor de paasvakantie enkel zou gewerkt worden op herhaling, moeten scholen na de paasvakantie nieuwe leerstof aanbrengen. Toegang tot een computer wordt dus noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het thuisonderwijs. 

Plaatselijke serviceclubs Lions en Kiwanis geven er een lap(top) op! 

De bovengenoemde partners gingen op zoek naar mogelijke oplossingen en daarbij kwam hartverwarmende hulp uit de hoek van de serviceclubs. Dankzij de inzet van Lions Club Damme-Zwin, Lions Club Knokke-Zoute en serviceclub Kiwanis Knokke-Zoute krijgen meer dan 50 leerlingen de kans om afstandsonderwijs te kunnen volgen. Elke gift maakt een groot verschil voor de kinderen en jongeren van onze gemeente die anders uit de boot dreigen te vallen.  

Spelotheek De Wip start met ICT-platform 

Deze acties om de acute nood aan hard- en software te lenigen, zijn niet enkel voelbaar op korte termijn. Spelotheek De Wip gaat nu ook aan de slag om het chronisch probleem van gebrek aan digitaal materiaal aan te pakken door een ICT-deelplatform op poten te zetten.  Aan de hand van dit platform worden vragen én giften aan elkaar gematcht, ook na de coronamaatregelen. 

Dank aan scholen, De Wip, brugfiguren, jeugddienst en serviceclubs 

Het gemeentebestuur Knokke-Heist wil elke partner uitdrukkelijk bedanken: de dagelijkse inzet van de zorgcoördinatoren, leerkrachten en directies van onze scholen, Spelotheek De Wip voor de niet-aflatende motivatie om voor de kwetsbare kinderen en jongeren te strijden, de brugfiguren en jeugddienst om deze initiatieven te faciliteren en ondersteunen en uiteraard Lions Club Damme-Zwin, Lions Club Knokke-Zoute en serviceclub Kiwanis Knokke-Zoute voor hun gulle bijdrages en maatschappelijke inzet. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter