Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Ereschepen Joseph De Groote overleden

Het college van burgemeester en schepenen meldt met droefheid het overlijden van ereschepen Joseph De Groote, vader van huidig eerste schepen Piet De Groote. Joseph De Groote (° 7/12/1938 - Brugge) overleed op donderdagmorgen 16 januari 2020 op 81-jarige leeftijd in het WZC O.L.V. Van Troost in Westkapelle. Hij was weduwnaar van Hilda Louagie (+ in 2000) en daarna partner van Fabienne Sneyaert. Joseph zetelde jarenlang in de gemeenteraad en was ook 22,5 jaar schepen. Hij diende 3 burgemeesters: Eugeen Mattelaer, Manu Desutter en Graaf Leopold Lippens. Hij laat 6 kinderen, 9 kleinkinderen en 1 achterkleinkind achter.  De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 25 januari 2020 om 10.30 uur in de Sint-Antoniuskerk in Heist.

Politieke carrière

Joseph De Groote startte zijn politieke loopbaan als schepen van urbanisatie en gemeentelijk patrimonium op 19 maart 1971. Van 2 januari 1977 tot 23 april 1979 zetelde hij als gemeenteraadslid voor de CVP. Daarna nam hij opnieuw een schepenambt op omdat schepen Graaf Leopold Lippens burgemeester werd. Van 1983 tot 1989 verhuisde hij opnieuw naar de gemeenteraad. Op 3 januari 1989 werd hij aangesteld als (tweede) schepen van personeel, onderwijs, middenstand en visserij voor Gemeentebelangen. Hij bleef dit mandaat uitoefenen tot 31 december 2000 en ging dan terug naar de gemeenteraad. Daar zetelde hij nog van 8 februari 2001 tot 3 januari 2007. Op 15 december 2006 werd hij overigens nog gelauwerd als ereschepen.

Professionele loopbaan

Naast zijn politieke loopbaan baatte Joseph De Groote (in de volksmond beter gekend als Tjeppen Spekke)  ook nog diverse handelszaken uit. Tussen 1961 en 1975 runde hij een bakkerij–patisserie in de Kursaalstraat. Later – tussen 1976 en 1990 – baatte hij een tearoom uit op het Heldenplein. Hij was ook bestuurslid van de Bakkersbond.

Verenigingsleven

Zijn politieke en beroepscarrière combineerde Joseph De Groote tevens met een druk verenigingsleven. Zo was hij stichtend lid van Kiwanis Knokke-Zoute en eerste voorzitter-stichter van de heemkundige kring Heyst Leeft. Hij stond ook aan de wieg van tennisclub Duinbergen en kreeg er daarna de eretitel van erevoorzitter. Hij engageerde zich eveneens als bestuurslid van de Bond van Kroostrijke Gezinnen (huidige Gezinsbond).

Daarnaast was Joseph De Groote nog lid en bestuurder van tal van andere verenigingen en houder van diverse politieke mandaten:

 • 1955-1958: voetballer bij KFC Heist
 • 1964: stichtend lid jongerenafdeling CVP Heist-aan-Zee
 • Vanaf 1966: bestuurslid NCMV Heist-Duinbergen (nu Unizo) waarvan 25 jaar als voorzitter
 • 1975: vertegenwoordiger met stemrecht van de inrichtende overheid in de raad van bestuur van het Cultuurcentrum (toen nieuw opgericht). Later dat jaar werd hij aangeduid als lid van het dagelijks bestuur.
 • 1977: kandidaat-beheerder IMEWO en INZO
 • 1981-1994: vertegenwoordiger Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen
 • 1989: vertegenwoordiger Intercommunale voor Zeewaterontzilting
 • 1989-1994: voorzitter raad van bestuur Maatschappelijke Deinst gemeentepersoneel Knokke-Heist
 • 1989-1995: bestuurder toezichtscommissie gemeentelijke muziekacademie
 • 1991: vertegenwoordiger van pas opgerichte vzw Onderwijssecretariaat Vlaamse Steden en Gemeenten
 • 1993-1995: vertegenwoordiger namens Gemeentebelangen in gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur
 • 1993: vertegenwoordiger gemeenteraad in het overlegcomité gemeente/OCMW
 • 1994: vertegenwoordiger algemene vergadering Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn
 • 1995: participatieraad gemeentelijk onderwijs
 • 1995: vertegenwoordiger Gemeentebelangen in de vzw Toerisme
 • 1995: vertegenwoordiger PWA vzw
 • 1995: vertegenwoordiger Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen (OMOB)
 • 1995: vertegenwoordiger algemeen bestuur academie voor muziek en woord
 • 1996: vertegenwoordiger Vereniging voor Openbaar Groen
 • 2001: vertegenwoordiger toezichtscommissie deKunstAcademie
 • 2001: lid politieraad
 • 2001-2006: vertegenwoordiger raad van bestuur ISWa
 • 2004: bestuurder PWA/Diensten.net

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter