Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Verkeersmaatregelen naar aanleiding van nieuwbouwproject Lake District in Duinenwater

De aannemer van het nieuwbouwproject Lake District in Duinenwater, ter hoogte van het warenhuis Albert Heijn, is gestart met het eerste deel van de grondafvoer. De grond wordt overgebracht naar een terrein aan de zuidzijde van het Duinenwatermeer. Hierover werd er een circulatieplan in lusvorm binnenin het woongebied van Duinenwater uitgewerkt . Om deze grondtransporten op een veilige manier te kunnen laten verlopen, werden er de nodige afspraken gemaakt en enkele straten omgevormd naar éénrichtingsstraten. 

Dit gaat over over de volgende straten: 

De Emmanuel Viérinlaan, tussen de Henry van de Veldelaan en de Louis Ludwiglaan (met als toegelaten richting naar de Louis Ludwiglaan); 

De Louis Ludwiglaan (met als toegelaten richting naar de Henry Van de Veldelaan); 

De grondtransporten zullen in een drietal fases verlopen en zouden volgens de huidige planning rond 20 januari 2021 moeten beëindigd zijn. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter