Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Record aantal vogels geringd in augustus-november 2020 in het Zwin Natuur Park

In de periode van 1 augustus tot en met 8 november zijn dit jaar maar liefst 8.053 vogels de revue gepasseerd aan de ringhut van het Zwin Natuur Park. Dit is een absoluut record. In het najaar van 2019 waren dit er 5.746. Toen werd er weliswaar enkele weken minder geringd, van 1 augustus tot 20 oktober.

Het overgrote deel waren vogels die voor het eerst een ring om de poot kregen. Een klein deel waren hervangsten: vogels die eerder al geringd waren, in het Zwin of elders.

Het merendeel van de geringde vogels waren trekvogels die kort halt hielden in het Zwin. De vogeltrek wordt in belangrijke mate gestuurd door weersomstandigheden. Subtiele verschillen in het weer hier bij ons, maar ook de gebieden waar de trekvogels vandaan komen, kunnen voor wisselende aantallen van jaar tot jaar zorgen.

Enkele opmerkelijke soorten

In totaal kregen 52 verschillende soorten een ring om de poot. De top drie van meest geringde soorten bestond uit de zwartkop (3.515 – vooral in september), de goudhaan (1.240) en de roodborst (899). De zwartkop en de roodborst stonden vorig jaar ook al in de top drie, op dezelfde plaats. De goudhaan heeft de tweede plaats van de kleine karekiet ingenomen. Van die laatste soort werden er dit jaar minder gevangen, terwijl goudhanen net opvallend talrijk waren door een sterke instroom half oktober.

Daarnaast werden ook heel wat opmerkelijke vogelsoorten geringd. Het meest in het oog springend waren een roodkeelnachtegaal en een witkeelgors. Twee superzeldzaamheden, die op de koop toe ook nog op dezelfde dag werden geringd! Voor beide soorten was het pas het tweede geval ooit in België. Daarnaast waren er nog heel wat andere opvallende soorten en/of aantallen: 55 waterrallen, bokje, ransuil, 6 ijsvogels, 4 draaihalzen, boomvalk, 97 Cetti’s zangers, 3 Siberische tjiftjaffen, 28 bladkoningen, grote karekiet, 4 sperwergrasmussen, 298 vuurgoudhanen, 2 bonte vliegenvangers, 7 nachtegalen, 15 gekraagde roodstaarten en kleine barmsijs.

Bij de hervangsten kwamen een aantal vogels voor die al in het buitenland van een ring waren voorzien: Noorwegen, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Wetenschappelijk onderzoek

Het vogelringwerk past in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Veel kennis over vogels is dankzij dit type van onderzoek verkregen. Het ringen van vogels wordt in België gecoördineerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. In het Zwin worden al sinds 1927 vogels geringd, in nauwe samenwerking met het voormelde Instituut. Het huidige ringwerk sluit aan bij een lange historische traditie.

Zwin Natuurrapport

De eindresultaten van het vogelringen dit jaar zullen volgend jaar worden gepubliceerd in het Zwin natuurrapport 2020. Het recent verschenen Zwin natuurrapport 2019 belicht de resultaten van vorig jaar.

Het Zwin Natuurrapport 2019 telt 172 pagina’s, is een mooie uitgave en is rijk geïllustreerd met sprekende foto’s, die bijna allemaal in het Zwin zijn genomen. Het rapport is voor 8 euro te koop in de Zwinshop in het Zwin Natuur Park, enkel op reservatie. Het kan ook worden bekomen via de webshop van de provincie: https://webshop.west-vlaanderen.be .

Praktisch

Plaats: Zwin Natuur Park, Graaf Léon Lippensdreef 8 in Knokke-Heist Prijs: toegang tot het Zwin Natuur Park: -6 jaar: gratis; van 6 t.e.m. 17 jaar: 5 euro; vanaf 18 jaar: 10 euro online (12 euro aan de kassa) Meer info: info@zwin.be of 050 60 70 86.

Ten gevolge van de coronamaatregelen dient een ticket voor het bezoek aan het Zwin Natuur Park vooraf gereserveerd te worden. Dit kan via www.zwin.be.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter