Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Opgelet voor brandgevaar in Knokke-Heists natuurgebied

Momenteel geldt voor alle natuurgebieden in West-Vlaanderen code geel.  Dit betekent dat de beheerders van deze domeinen en brandweer extra waakzaam zijn voor natuurbranden. Aan de wandelaars en fietsers in de natuurgebieden in Knokke-Heist wordt in ieder geval gevraagd om extra voorzichtig te zijn en geen smeulende sigaretten achter te laten en zeker geen vuurtjes te maken.  Natuurgidsen getuigen dat ze het Directeur-Generaal Willemspark, Park 58 en de Zwinduinen in het voorjaar nog nooit zo kurkdroog geweten hebben.  “De planten verschrompelen gewoon waar ze staan” stelt Stefaan Brinckman voorzitter van Natuurpunt Knokke-Heist verontrust vast.  

Wees spaarzaam met water 

Gezien het grondwater in onze provincie nu reeds op een abnormaal laag peil staat, heeft de gouverneur sinds donderdag 21 mei 2020 een oppompverbod in bepaalde ecologisch kwetsbare waterlopen afgekondigd. Voorlopig is dit nog niet het geval op het grondgebied van Knokke-Heist. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist roept de bevolking wel op om alvast heel duurzaam om te springen met (drink)water.  

Voor alle nuttige tips om verspilling van water tegen te gaan: https://www.knokke-heist.be/milieu-natuur-en-landbouw/leefmilieu/droogte

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter