Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Eedaflegging Lokale Politie

Op woensdagavond 24 juni 2020 legden commissaris Carolien Tuypens (28) en inspecteurs Arne De Blauwe (27), Shannon Verpoorter (30), Jan De Backer (37) en Sophie Rotsaert (32) in het sportcomplex van het Burgemeester Graaf Lippenspark de eed af in handen van de voorzitter van het politiecollege, burgemeester Joachim Coens. Carolien versterkt het politieteam als adjunct-directeur Veiligheid, Shannon start als wijkinspecteur en Arne, Jan en Sophie gaan aan de slag bij het interventieteam.  

Op de foto staan naast de eedafleggers ook burgemeester Joachim Coens, schepen Piet De Groote en korpschef Steve Desmet. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter