Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Het Baken houdt digitaal en telefonisch contact met hun cliënten en ouders

De maatregelen tegen het coronavirus hebben ook voor dagcentrum Het Baken in de Heistlaan belangrijke gevolgen. Alle cliënten worden momenteel door hun ouders thuis opgevangen. Niet evident, zowel voor de ouders maar ook niet voor de cliënten zelf: de dagelijkse noodzakelijke structuur valt weg, de routine van de activiteiten van het dagcentrum is onderbroken maar ook hun sociale contacten vallen weg.

Gelukkig biedt de digitalisering een aangename verpozing: dagelijks wordt de digitale ‘Retteketet Baken Gazet’ verstuurd met o.a. een filmpje, knutselactiviteit of kleuropdracht…. Ook de facebookgroep voor het netwerk wordt heel actief opgevolgd met foto’s, filmpjes en berichten. Zo blijven de cliënten en hun ouders onderling betrokken. Door op regelmatige basis telefonisch contact op te nemen kan ingespeeld worden op de actuele noden bij iedereen afzonderlijk en kan een pakket creatief materiaal thuis afgeleverd worden. Het is hartverwarmend te merken dat iedereen op zijn eigen manier en met zijn eigen mogelijkheden deze periode positief probeert te overbruggen. Wat vaststaat is dat alle betrokkenen uitkijken om terug naar Het Baken te mogen komen: kunnen gaan werken en vrienden ontmoeten is voor hen heel belangrijk.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter