Knokke-Heist bezoeken als toerist?

GBS Het Anker bekroond met Verkeer op School-medaille

De gemeentelijke basisschool Het Anker uit Knokke-Heist werd onlangs door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) beloond met een gouden Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. Dit jaar reikte de VSV 136 gouden, 260 zilveren, 626 bronzen en 6 kleutermedailles uit, goed voor 1028 medailles in totaal, een stijging ten opzichte van vorig jaar toen 937 scholen een medaille kregen. Zes op de tien basisscholen, 2576 in totaal, nemen deel aan minstens één VSV-initiatief per jaar. 

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas. 

Het Anker in Heist is één van die scholen. In ruil krijgt de school daarvoor een gouden medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen. 

Directeur Kurt Van Damme: “We geloven ten stelligste in praktijkgericht verkeersonderwijs. De leerlijn die door VSV wordt aangeboden is een prima leidraad om onze verkeerslessen van kleuter tot lager uit te bouwen. Oefenen op de openbare weg is daar een belangrijk onderdeel van. Tijdens verplaatsingen te voet of met de fiets worden kinderen gewezen op de hindernissen in het verkeer en hoe die veilig te nemen. Ook ouders worden aangespoord om te voet of met de fiets naar school te komen… oefenen in een schoolcontext is één zaak, maar willen verkeersvaardig worden dan kunnen ouders hier ook veel betekenen.” 

De actie die nu loopt: Helm op Fluo Top… wordt door het hele team gedragen. Directie en leerkrachten hebben er zelfs een verkiezing aan gekoppeld: de Masked Fluo Teacher 2020. De kandidaten vind je terug op de foto. 

Schepen van onderwijs Piet De Groote: “Uiteraard is dit heugelijk nieuws en beloont de inzet van de school naar de leerlingen toe op vlak van verkeersveiligheid. Binnenkort wordt de nieuwe fietsstalling geopend die plaats biedt voor 60 fietsen. Gelet op het stijgend aantal fietsers die naar school gaan, was dit een must. De gemeente Knokke-Heist heeft enkele jaren terug sterk ingezet om de verkeersveiligheid rond alle scholen te verbeteren door uniforme maatregelen door te voeren inzake wegsignalisatie. Zo kunnen onze jonge schoolgaande fietsers op een veilige manier naar school gaan”, aldus schepen Piet De Groote.  

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter