Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Geen Carnaval Heist in 2021

Het college van burgemeester en schepenen van Knokke-Heist heeft in samenspraak met de werkgroep carnaval beslist om de carnavalsactiviteiten in 2021 niet te laten plaatsvinden. De werkgroep carnaval bestaat uit een delegatie van karrenbouwers, het Hof Der Prinsen en de horeca. Na een unaniem advies over het afgelasten van alle carnavalsevenementen, werd er beslist in het college van 28 augustus 2020 om “Heist viert carnaval” in 2021 niet te organiseren. Op deze manier wil men consequent zijn en duidelijkheid verschaffen voor alle betrokkenen met het oog op het welzijn en de gezondheid van iedereen. Het gemeentebestuur zal onderzoeken, in samenspraak met werkgroep carnaval, op welke manier de carnavalsgroepen uit Knokke-Heist kunnen ondersteund worden.   

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter