Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Proefsleuven voor 4de fase bedrijvenpark ’t Walletje en veiligheidsgebouw in Westkapelle

In Westkapelle is Raakvlak, de intergemeentelijke dienst archeologie Brugge en ommeland, volop bezig met het trekken van archeologische proefsleuven in de agrarische zone tussen Natiënlaan en Herenweg ter hoogte van ’t Walletje. Dit archeologisch vooronderzoek kadert in de plannen van het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling Knokke-Heist voor de aanleg van de 4de fase van het bedrijvenpark ’t Walletje en de bouw van het toekomstige veiligheidsgebouw van de Hulpverleningszone 1.  

Bouwaanvraag wegenis

Het AGSO bereidt momenteel alles administratief voor om de bouwvergunning voor de wegenis aan te vragen. Van zodra er kan gestart worden met de aanleg van de wegen kan ook de procedure voor het uitschrijven van een overheidsopdracht voor de bouw van het veiligheidsgebouw opgestart worden. Ook de toegewezen kopers van een perceel in 't Walletje 4 kunnen dan beginnen met de aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een bedrijfspand.

Gemoedelijk ondernemingsklimaat voor lokale KMO’s en opstartende jonge bedrijven

In het gebied gelegen tussen de Kalvekeetdijk en de kern van Westkapelle, en tussen de Herenweg en de Natiënlaan is ruimte voorzien voor tal van stedelijke functies, waaronder ook een uitbreiding van de bedrijvenzone ‘t Walletje. Er kan op het terrein 3 ha aangeboden worden voor bedrijfskavels. Voor de realisatie van de uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein ’t Walletje fase 4 wordt gesteund op de inrichtingsprincipes van de uitbreiding fase 3.  De bedoeling is om het wonen en werken sterk te verweven, zodat er een gemoedelijke sfeer ontstaat. Deze sfeer zorgt voor een interessant ondernemingsklimaat voor lokale KMO’s en opstartende jonge bedrijven.

De vraag naar bedrijventerreinen in Knokke-Heist is erg groot: het merendeel van de beschikbare bedrijfspercelen is ondertussen al toegewezen aan kandidaat-ondernemers. AGSO zal echter ook nog een bedrijfsverzamelgebouw oprichten. Ondernemers die geïnteresseerd zijn in een bedrijfsloods in het bedrijfsverzamelgebouw kunnen hun interesse kenbaar maken aan het AGSO.

Voor alle info:

AGSO Knokke-Heist

’t Walletje 104 bus 101

8300 Knokke-Heist BE

Tel +32 50442500

Fax +32 50442520

Email:

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter