Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Afbraak voormalig zwembad De Raan

Op donderdag 28 mei 2020 is aannemer Verhelst gestart met de voorbereidende werken voor de afbraak van het voormalige zwembad De Raan op de hoek van Zeedijk en Parkstraat in Heist. In de overeenkomst met het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust is immers opgenomen dat bij het beëindigen van de concessieovereenkomst voor de uitbating van een zwembad, de site in zijn oorspronkelijke staat hersteld moet worden. Dit houdt in dat alle constructies tegen de vlakte gaan en de niet-inheemse beplanting verwijderd wordt. De site krijgt in de mate van het mogelijke ook zijn oorspronkelijk duinprofiel terug.  

 

Afbraak vanaf 2 juni 

Op donderdag 28 mei 2020 is het aannemersbedrijf begonnen met het aanvoeren van materiaal voor de afbraak van het zwembad de Raan. Er wordt eerst op het terrein zelf gestart zodat het geheel nog afgesloten blijft tot na het verlengde pinksterweekend. Op dinsdag 2 juni 2019 start dan de afbraak van het zwembad. Gelijktijdig wordt ook zand aangevoerd om het terrein te herprofileren. Vervolgens zakt men af naar de kleedkamers om uiteindelijk te eindigen met de afbraak van de cafetaria en de kelders er onder.  

 

Asbest 

Er werd een volledige sloop- en asbestinventaris opgemaakt. De asbestmastiek rond ramen en dichtingen op kleppen en kranen van de verwarming worden verwijderd door werklui die hiervoor zijn opgeleid en over de nodige attesten beschikken. Er kan dan ook op geen enkel ogenblik vrije asbest in de lucht komen. 

 

Avontuurlijke speelconstructie 

De sloopwerkzaamheden zouden tegen 3 juli 2020 beëindigd moeten zijn. De afbraak- en  profileringswerken kosten de gemeente 110 000 euro. Op het terrein komt in het kader van het toeristisch-economisch herstelplan een avontuurlijke golvende klauterinfrastructuur met glijbaan die zich perfect integreert in het duinenlandschap. De houten constructie wordt opgebouwd van 4 tot 16 juli 2020. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter