Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Middenschool van het Sint-Bernardusinstituut uit quarantaine

Op dinsdag 2 juni 2020 gingen de tweedejaars van het Sint-Bernardusinstituut Knokke-Heist (middenschool, 1e en 2e middelbaar) opnieuw naar school. De leerlingen hadden sinds 13 maart 2020 preteaching (voorbereidende lessen) waarbij de leerkrachten online lesgaven en de leerlingen zelfstandig leerstof verwerkten. Er vonden ook tussentijdse evaluaties plaats. 

 
Het leerkrachtenteam stelde samen met de directeur de heer Philip Curvers een nauwgezette risicoanalyse op die aan de verschillende inspraakorganen werd voorgelegd en goedgekeurd.  
Het 2e jaar volgde nauwgezet de richtlijnen: handen wassen, ontsmetten, afstand bewaren en mondmaskers opzetten tijdens de lessen. De banken en stoelen worden na elke lesdag door de leerlingen gereinigd. Ook de leerkrachten dienden nauwgezet de richtlijnen te volgen. 

 

De leerlingen en de ouders bleken alvast positief over de genomen veiligheidsmaatregelen om aldus de lessen in optimale en veilige omstandigheden te laten doorgaan. Het was een blij weerzien voor zowel leerlingen als leerkrachten na de corona-quarantaine. Ook schepen van onderwijs, Piet De Groote, was met mondmasker aanwezig en sprak de leerlingen toe om hen een goede nieuwe start toe te wensen. 

 

(foto's Anne-Marie Maertens)

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter