Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Indoorsportactiviteiten weer mogelijk voor kinderen onder de 13 jaar!

Uit de publicatie van het meest recente Ministerieel Besluit met de nieuwe Corona-maatregelen is een belangrijke nieuwe wijziging voor de sportsector van kracht. Indoorsportactiviteiten voor kinderen onder 13 jaar zijn toegelaten mits toestemming van de lokale overheid. Het gemeentebestuur Knokke-Heist verleent deze toelating voor alle sportclubs in Knokke-Heist. Dit betekent dat, naast de sportkampen, ook de gewone sportlessen- en trainingen in clubverband opnieuw toegelaten worden!  

Reservaties gemeentelijke indoor sportinfrastructuur 

De sportdienst vraagt aan de sportclubs die gebruik maken van gemeentelijke indoor-sportinfrastructuur om wel opnieuw een reservatie-aanvraag in te dienen via sport.reservatie@knokke-heist.be . Alle bestaande reservaties werden immers geannuleerd, en op die manier kunnen de medewerkers van de sportdienst de binnenkomende aanvragen verwerken en hun dienstverlening hier opnieuw op afstemmen. Zonder reservatie is geen sportactiviteit mogelijk! Vergeet ook niet dat sportclubs die een sportkamp willen organiseren, hiervoor ook toestemming bij de gemeente moeten aanvragen! 

Overzicht coronamaatregelen voor sportactiviteiten 

Hieronder vinden jullie het volledige overzicht van de op dit moment geldende maatregelen voor sport : 

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verboden, behalve outdoor voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later) 
 • Indoor sporten is verboden, behalve voor  
  • a) sportactiviteiten, -stages en -kampen die georganiseerd of toegelaten zijn door de gemeente en dat voor kinderen tot 13 jaar 
  • b) de lessen LO in het leerplichtonderwijs (tot 13 jaar) 
 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport :
  • a) met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden 
  • b) of met maximum 4 personen inclusief jezelf en dat altijd met afstand van 1,5m 
 • Zwembaden, fitnesscentra en bowlingzalen zijn gesloten, ook voor kinderen 
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten 
 • Sportkantines blijven gesloten 
 • Sportkampen enkel voor kinderen tot 13 jaar en na goedkeuring van het lokaal bestuur. Overnachtingen zijn verboden. 
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister 
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter 

 

Voor alle info:  

https://www.knokke-heist.be/vrije-tijd/sport/sport-vs-corona 

https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter