Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Speelpleintjes en skateparken blijven open

Tijdens deze verlengde herfstvakantie kunnen jongeren gebruik blijven maken van de skateparken en speeltuintjes in de diverse deelgemeenten. Aan de volwassenen vragen we wel om voldoende afstand te houden en de preventieve voorzorgsmaatregelen strikt op te volgen. Ook de speelpleinwerking is verlengd tot 13 november 2020. Op voorhand reserveren is verplicht via T 050 630 800 - jeugd@knokke-heist.be 

Fysieke en mentale ruimte voor kinderen en jongeren 

“Uit de vorige lockdown heeft men lessen getrokken waaronder het idee dat publieke ruimte in de vorm van sportpleintjes, speelpleintjes, ontmoetingsruimte… voor kinderen en jongeren altijd toegankelijk moeten blijven rekening houdende met de in de samenleving geldende maatregelen. Het gebrek aan ruimte en buitenlucht weegt niet alleen op die kinderen die weinig ruimte hebben, maar heeft impact op élk kind. Kinderen mogen enerzijds alles wat volwassenen ook mogen (buiten gaan wandelen, fietsen, lopen...) maar daar waar kinderen het meeste nood aan hebben, nl. het spelen en het spel op zich, mag niet terug verboden worden. Daarvoor moeten we, bij een nieuwe lockdown en in elke fase ongeacht de geldende maatregelen, fysieke en mentale ruimte voor kinderen en jongeren blijven voorzien” aldus Minister van Jeugd Benjamin Dalle. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter