Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Werkzaamheden Elizabetlaan tussen Abraham Hansplein en Burg. Frans Desmidtplein

De herinrichting van de Elizabetlaan tussen de Lippenslaan en het Abraham Hansplein, wordt momenteel afgewerkt. De bestratingswerken van het nieuwe voet- en fietspad aan de even zijde van de Elizabetlaan tot de aansluiting met de Paul Parmentierlaan, zullen klaar zijn tegen vrijdag 8 mei 2020. Vanaf zaterdag 9 mei 2020 is deze zone opnieuw veilig toegankelijk voor voetgangers en fietsers. 

Herstellingswerken aan zijde oneven huisnummers 

Aan het nieuwe trottoir en fietspad aan de oneven zijde van de Elizabetlaan, worden tot 20 mei 2020 herstellingswerken uitgevoerd. Aangezien de huidige aanleg niet voldoet aan de strenge kwaliteitseisen, is deze ingreep noodzakelijk. Tijdens deze periode is de stoep tussen de Paul Parmentierlaan en Leopoldlaan niet toegankelijk. De toegang tot de garages is tijdens deze periode eveneens niet mogelijk. 

Asfalteringswerken 

Van 13 tot 15 mei 2020 vinden asfaltwerken plaats op de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan. Er wordt ook een nieuwe toplaag asfalt aangebracht ter hoogte van de aansluiting met de Paul Parmentierlaan en het Abraham Hansplein. Alle werken van de huidige fase zouden moeten afgewerkt zijn tegen 22 mei. Vanaf 23 mei 2020 wordt de Elizabetlaan terug in beide richtingen opengesteld voor alle verkeer. 

Verkeersmaatregelen tot 12 mei 

Op de Elizabetlaan, tussen het Abraham Hansplein en de Lippenslaan, is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de richting van de Lippenslaan. Alle doorgaand verkeer in de richting van de Lippenslaan wordt vanaf de Canada Square omgeleid via de Bayauxlaan naar de Lippenslaan. Er is enkel plaatselijk verkeer in de beide rijrichtingen toegelaten zijn in de August Dansestraat en zuidelijk deel van de Leopoldlaan. Het fietsverkeer wordt vanaf het Abraham Hansplein omgeleid via de Paul Pamentierlaan en Guldenvliesslaan naar de Lippenslaan. 

Verkeersmaatregelen vanaf 13 tot 15 mei 2020 

De Paul Parmentierlaan ter hoogte van het Abraham Hansplein wordt afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt via de Boudewijnlaan en Meerlaan naar de Elizabetlaan omgeleid. De noordelijke rijbaan van de Elizabetlaan, tussen de Leopoldlaan en het Abraham Hansplein, wordt afgesloten voor het verkeer. Het verkeer op de Elizabetlaan wordt via de Leopoldlaan en Bayauxlaan omgeleid. In de Leopoldlaan, tussen Bayauxlaan en Elizabetlaan is er enkel plaatselijk verkeer toegelaten. 

Hinderbeperkende maatregelen 

Er wordt gestreefd naar maximale toegankelijkheid van woningen, garages en handelszaken. Onafgewerkte voetpaden in minderhinder worden voorlopig met steenslag voorzien. Aan omwonenden en passanten wordt gevraagd de signalisatie van de werfzones, alsook de verkeersomleidingen, te respecteren. Zo kunnen de werken vlugger verlopen en blijft ook de veiligheid van weggebruikers en werklui gegarandeerd. 

Huisvuilophaling 

De omwonenden worden verzocht hun afval tijdig buiten de werkzone te plaatsen, bij voorbeeld aan de hoeken van de straten).  

Voor meer info: Dienst Openbaar Domein, T 050 630 178  

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter