Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Frank Daese manager infrastructuur en organisatie bij RKFC

Om samen met de algemeen manager de infrastructuur te beheren en het organisatorische luik te verzorgen heeft Royal Knokke FC voormalig diensthoofd Sport van het gemeentebestuur Frank Daese aangetrokken om vanaf heden als deeltijds manager infrastructuur en organisatie deze taken te behartigen. Technisch directeur Ignace Lanckriet zal verder instaan voor de reservatie van terreinen en kleedkamers. Ignace zal dit doen in nauw overleg met Frank die tevens de contacten inzake de accommodatie en het organisatorische luik naar het gemeentebestuur toe voor zijn rekening zal nemen samen met voorzitter Vincent Vanhonsebrouck.

 

Uitbouw van professionele structuur en organisatie

Royal Knokke FC wil werk maken van de uitbouw van een professionele structuur en organisatie. Naast de verdere professionalisering van het sportieve departement wordt thans ook een degelijke ondersteunende structuur gecreëerd. In het kader hiervan wordt zoals reeds eerder aangekondigd eerstdaags een operationeel manager aangeworven die de dagdagelijkse werking voor zijn of haar rekening zal nemen en hiertoe zal bijgestaan worden door diverse medewerkers gespecialiseerd in de desbetreffende werkdomeinen en dit onder leiding van algemeen manager Bart Decuypere.

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter