Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Hou de straatkolken en regenwaterriolen proper!

Om de verzilting in de ondergrond tegen te gaan en onze grondwaterstand op peil te houden, zet Knokke-Heist steeds meer in op infiltratie van regenwater in de ondergrond. Dit is noodzakelijk om de gevolgen van de klimaatopwarming en zware droogtes in de zomer op te vangen. In alle nieuwe projecten doet de gemeente dit door aanleg van infiltratieriolen en infiltrerende straatkolken waar de ondergrond dit toelaat. Hierdoor kan het hemelwater terug infiltreren in de ondergrond en de grondwaterstand op peil houden. Dit vormt tevens een zoetwaterscherm tegen de verzilting. Pas als alle infiltratiemogelijkheden uitgeput zijn, stapt het gemeentebestuur over op buffering van het regenwater en pas in allerlaatste instantie op het vertraagd afvoeren van het regenwater. Daarom wil de gemeente nogmaals vragen aan de burger om de straatkolken en de regenwaterriolen te vrijwaren van allerlei zaken die niet in de ondergrond thuis horen (zoals frituurolie, vuil water, detergenten, spoelwater van betonmolens,…)

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter