Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vanaf 14 juli is asbest terug toegelaten op het recyclagepark

Sinds de heropening van het recyclagepark op 7 april 2020 was het tijdelijk niet mogelijk om asbest aan te leveren door het ontbreken van geschikt beschermingsmateriaal en een verbod op verkoop van FFP3 mondmaskers aan particulieren. Dit verbod is opgeheven en stilaan zijn er opnieuw mondmaskers beschikbaar. Hierdoor kan de inzameling van asbest terug opgestart worden vanaf dinsdag 14 juli 2020.  

Enkel hechtgebonden asbest die je zelf verwijdert, is toegelaten 

Enkel hechtgebonden asbest dat je zelf hebt verwijderd, mag je naar het recyclagepark brengen. Controleer of het asbestafval luchtdicht verpakt is en vermijd stofvorming en breuken tijdens het transport. Leg de onderdelen voorzichtig in de asbestcontainer, volg daarbij de instructies van de parkwachter. Asbestafval moet steeds gescheiden blijven van ander bouw- en sloopafval! 

Wanneer je zelf hechtgebonden asbest verwijdert, neem dan steeds volgende veiligheidsmaatregelen in acht:

• Gebruik handschoenen, een stofmasker met beschermingsklasse FFP3/P3 en een stof- en waterdichte wegwerpoverall met kap, en zorg dat alles goed aansluit. Deze beschermingsmiddelen zijn te verkrijgen in iedere doe-het-zelfzaak.  

• Maak de ruimte leeg en bedek de vloer met een plastic zeil om eventueel vrijkomende vezels op te vangen. 

• Bevochtig het asbesthoudende materiaal, zodat asbestvezels die mogelijk vrijkomen niet wegwaaien. 

• Demonteer de asbestelementen door middel van handwerktuigen (bv. schroevendraaier, klauwhamer) of traagdraaiend gereedschap. 

• Voorkom dat het materiaal breekt door het één voor één te verwijderen en voorzichtig naar de begane grond te brengen (bv. via een hoogtewerker). 

• Verpak het asbestmateriaal in recipiënten aangepast aan de grootte van de stukken (bv. aangepaste asbestplatenzakken of container met bigbag voor golfplaten) en zorg dat deze correct gesloten zijn. 

Voor meer informatie over asbestafval in Knokke-Heist, kan je terecht bij AGSO Afdeling afvalbeheer:  

T 050 442 500 

afvalbeheer@agsoknokke-heist.be 

www.agsoknokke-heist.be/afvalbeheer 

 

Algemene info over asbest vind je op 

www.asbestinfo.be 

www.alertvoorasbest.be 

www.asbestinfo.eu 

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter