Knokke-Heist bezoeken als toerist?

AGSO Waterbedrijf stelt op site Helmweg nieuwe hoogspanningscabine in dienst op vrijdag 11 en zaterdag 12 december

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 december 2020 wordt een nieuwe hoogspanningscabine in dienst gesteld. Om de nieuwe hoogspanningscabine te kunnen aansluiten zal er tijdelijk geen elektriciteit zijn op de site van het waterbedrijf in de Helmweg. Hierdoor zal het pompstation tijdelijk uitgeschakeld worden. Om hinder zoveel mogelijk te vermijden wordt de tijdspanne beperkt tot telkens 30 minuten van 6.30 tot 7 uur op vrijdag 11 en zaterdag 12 december 2020. 

Alle klanten van AGSO Waterbedrijf zullen overgeschakeld worden naar het drinkwaterreservoir van de watertoren in Duinbergen. Aangezien de druk van het water uit de watertoren slechts 4 bar bedraagt in plaats van 5 bar, kunnen mogelijks de hoogste appartementen op de Zeedijk tijdelijk toch zonder water te komen zitten in de tijdspanne van 6.30 tot 7 uur op vrijdag 11 en zaterdag 12 december 2020.  

Heb je nog vragen? Neem een kijkje op www.agsoknokke-heist.be of contacteer AGSO Waterbedrijf via waterbedrijf@agsoknokke-heist.be of 050 442 500. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter