Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Tuinhaarden en barbecuetoestellen op privéterrein toegelaten onder strikte voorwaarden

De gouverneur heeft zijn politiebesluit op het verbod van vuurwerk en kerstboomverbrandingen tot en met 17 januari 2021 wat verfijnd zodat particulieren op privédomein binnen hun eigen bubbel nu toch in openlucht gebruik kunnen maken van vuurkorven, -schalen, tuinhaarden, gasvuren en barbecuetoestellen. “Binnen je eigen bubbel” betekent concreet de mensen waarmee je onder hetzelfde dak samenwoont, uitgebreid met 1 knuffelcontact. Het kan ook met maximum 4 personen waarbij je dan wel een afstand van 1,5 meter houdt ten opzichte van personen die niet bij je wonen en op voorwaarde dat deze laatsten niet door je huis moeten om je tuin te bereiken.  

Het gemeentebestuur roept de bevolking wel op om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zodat materiële en lichamelijke schade door brand wordt vermeden. Hieronder lees je een hele reeks nuttige preventieve tips van onze Hulpverleningszone.  

Een vuurmand/-korf of barbecue 

 • moet zodanig worden opgesteld dat ze niet kan worden omgestoten. 
 • moet op ten minste 120 cm van brandbare materialen worden geplaatst. 
 • moet op tenminste 4 meter van gebouwen of tijdelijke opstellingen worden geplaatst of er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen. 
 • moet opgesteld worden op een onbrandbare ondergrond en vrij van brandbare materialen. 
 • mag enkel geplaatst worden in open lucht. 
 • moet zodanig worden opgesteld, of afgeschermd, dat onopzettelijk contact van personen - en in het bijzonder kinderen - met de barbecue, vuurmand/-korf of het vuur onmogelijk is. 
 • mag niet worden opgesteld in de vrije doorgang. 
 • moet dusdanig aangelegd dat vliegvuur wordt vermeden. 

  

Brandstof

 • Slechts onbehandeld hout of een andere vaste natuurlijke brandstof, zoals steenkool of houtskool is toegestaan. 
 • Het gebruik van vloeibare brandstoffen is verboden. 
 • Opslagplaatsen moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer. 

 

Doven en blussen 

 • In de nabijheid van elke vuurmand/-korf of barbecue staat minstens één poedersnelblusser met een blusinhoud van 6 kg of een gelijkwaardige 6 l schuimblustoestel. De snelblussers moeten CE gemarkeerd zijn en moeten in overeenstemming zijn met de Europese normenreeks EN3 
 • Bij het verlaten moet elke vuurmand/-korf of barbecue worden gedoofd met een overvloedige hoeveelheid water en moet de resterende brandstof worden verwijderd. 
 • Er mogen geen vuurmanden/-korven of barbecues onbeheerd worden achtergelaten

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter