Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Gemeentepersoneel van Knokke-Heist bewijst ook in coronatijd zijn flexibiliteit 

Naar aanleiding van de coronacris, besliste het college om geen tijdelijke werkloosheid in te roepen en de lonen van al het gemeente- en OCMW-personeel te garanderen voor de maanden maart en april. Deze tegemoetkoming wordt door de betrokken werknemers uiteraard ten zeerste geapprecieerd. Zij voelen zich dan ook extra gemotiveerd om de dagelijkse werking van het bestuur zo goed mogelijk verder te zetten.  

Telewerk is de norm 

In sommige diensten is er nu een duidelijke piek in het werk, andere diensten worden geconfronteerd met een stevige daling van de werkdruk of minstens een ingrijpende wijziging van de jobinhoud. Vanuit het schepencollege werden naar de diensten concrete richtlijnen gelanceerd om iedereen aan het werk te houden. Het uitgangspunt blijft evenwel dat werken van thuis uit (het zogenaamde ‘telewerk’) de norm is en enkel het noodzakelijke wordt uitgevoerd op de fysieke werkplaats. De burger wordt dan ook aangeraden om administratieve formaliteiten zoveel mogelijk telefonisch of elektronisch af te handelen. Alleen voor hoogdringende zaken kan er bij een aantal diensten een afspraak gemaakt mits naleving van alle voorzorgsmaatregelen.  

ICT-dienst levert op 10 dagen tijd technische cyberwonderen 

Voor de dienst ICT was het absoluut geen evident gegeven om op een 10-tal dagen het grootste deel van het administratieve personeel te voorzien van de nodige technische benodigdheden, praktische toegangen en licenties om vlot van thuis uit het werk te kunnen verderzetten. Sommige oudere laptops moesten daarvoor zelfs terug van onder het stof gehaald worden. De hele administratieve front- en backoffice is sinds enkele weken volledig operationeel en heeft zich vlot weten aan te passen aan de nieuwe situatie.  De leidinggevenden gebruiken ook de digitale tools die ter beschikking gesteld zijn (Zoom, Microsoft Teams, Skype) om regelmatig via videoconferentie contact te houden met hun teams. 

Waar het nuttig of noodzakelijk is om de werkzaamheden toch te blijven uitvoeren op de verschillende werklocaties, wordt extra aandacht besteed aan de hygiëne, sociale afstand en het beperken van contact met externen, burgers en collega’s. Dit wordt door de directeurs en diensthooofden nauwgezet opgevolgd. 

Flexibele personeelsinzet 

Het managementteam heeft een cascade uitgewerkt waarbij diensten hun personeel blijven tewerkstellen. Het hoofddoel voor elke werknemer blijft om zijn/haar huidige taken of eventueel achterstallig werk uit te voeren. Wanneer dit niet meer mogelijk is, wordt gekeken naar opdrachten binnen de dienst of afdeling. Als er geen werk meer voorhanden is, vult men een lijst aan met aanbod van de dienst. Vanuit Personeelszaken worden dan vraag en aanbod met elkaar gekoppeld en zijn er op deze manier al diverse dienstoverschrijdende samenwerkingen tot stand gekomen.   

Dienstoverschrijdende samenwerkingen 

Zo zijn er Wonderwijzers, zaalwachters van de dienst Sport en Cultuur en medewerkers van de dienst Reprografie ingezet om publicaties en bewonersbrieven op het grondgebied te verspreiden.  Personeelsleden van Burgerzaken, Cultuur en Evenementen ondersteunen de telefooncentrale samen met het baliepersoneel van Communicatie & Toerisme. Personeel van Secretarie en Beleids- en beheersondersteuning helpen de dienst Lokale Economie bij het bijhouden van de facebookpagina, het opmaken van berichten, het beantwoorden van telefoons van handelaars. Personeel van de afdeling Stadsonderhoud wordt ingezet om de strandreddingsdienst op te bouwen. Het personeel van de Sportdienst levert in sporthal De Stormmeeuw ook de boekenpakketten af die de klanten elektronisch of telefonisch in de afhaalbib hebben gereserveerd.  

Dienstverlening en welzijn van bevolking verzekerd 

Vermoedelijk zal in de komende tijd nog meer personeelscapaciteit vrijkomen die in andere diensten waar door de coronacrisis een stijgende werkdruk wordt ervaren, kan ingezet worden. Belangrijk is dat alle personeelsleden in deze moeilijke periode aan het werk blijven en door hun flexibiliteit bijdragen om de dienstverlening en het welzijn van de bevolking op een kwalitatieve manier te verzekeren.   

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter