Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Fluvius stelt niet dringende interventies uit

Ook netbeheerder Fluvius heeft beslist om verdere beperkende maatregelen te treffen ter bestrijding van de verdere verspreiding van het Coronavirus.  Deze maatregelen hebben impact op de dienstverlening en duren tot 3 april 2020. Ze gelden voor alle disciplines: elektriciteit, aardgas, riolering, telecom en warmte. 

Fluvius schort niet-dringende technische werken met klantencontacten op 

Alle niet-dringende interventies waarbij Fluviuswerkemers in contact komen met klanten (of andere collega's) worden voorlopig stilgelegd. Het gaat onder meer om gewone aansluitingen, het ombouwprogramma van de digitale meter en investeringswerken. Bij die investeringswerken zorgt men er wel voor dat de werven veilig achterlaten worden. Fluvius brengt de klanten waarbij de afspraken niet doorgaan op de hoogte. Niet-dringende werken waarbij een technicus alleen en zonder klanten in de buurt kan werken kunnen wel. 

Dringende interventies (storingen, dringende indienstnames en dringende aan- en afkoppelingen) blijven wel plaatsvinden. Fluvius laat klanten die problemen ervaren met nutsvoorzieningen nooit in de steek. De netbeheerder vraagt zijn klanten wel op voorhand om een gsm-nummer zodat de technicus hem of haar kan vragen om de ruimte waar gewerkt moet worden vrij te maken, zonder zelf in de buurt te komen. Als de klant toch aanwezig moet blijven, vraagt men steeds om anderhalve meter afstand te houden.  

Geen meteropnemers op pad 

De meteropnemers gaan voorlopig niet meer op ronde. De klanten waar ze de komende weken langs zouden moeten gaan, ontvangen een brief waarbij ze zelf hun meterstanden moeten doorgeven via de website of onze infolijn. 

Nog dertien klantenkantoren open, alleen voor dringende zaken en enkel op afspraak 

Fluvius past zijn dienstverlening in de klantenkantoren verder aan. Van de 30 kantoren blijven er nog dertien open waaronder deze van Brugge. In de 13 kantoren kunnen klanten alleen voor dringende problemen terecht (bv. problemen met budgetmeters of oplaadkaarten). Ze kunnen telefonisch een afspraak maken om langs te komen. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter