Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Gemeentebestuur Knokke-Heist schenkt opnieuw 12.500 euro aan Graine de Vie

De ngo Graine de Vie kan wederom rekenen op financiële steun van het gemeentebestuur Knokke-Heist. Het college besliste immers om ook dit jaar 12.500 euro te schenken aan de niet-gouvernementele organisatie die de ecologische voetafdruk van onze geïndustrialiseerde landen wil compenseren door het planten van bomen in ontwikkelingslanden. De gemeente Knokke-Heist is van mening dat dit een mooi en goed onderbouwd project is dat het waard is om op lange termijn te ondersteunen. Met 12.500 euro kan Graine de Vie 50.000 bomen aanplanten in Madagascar.

Om de opvolging en ontwikkeling van de herbebossing te verzekeren, creëert Graine de Vie in elk van de plantplaatsen een kwekerij en leiden ze lokale mensen op om die te beheren. Daarnaast ontwikkelen ze een programma om de lokale bevolking te sensibiliseren voor de bescherming van het milieu. Al de leden van Graine de Vie werken op vrijwillige basis zodat alle aan hun toevertrouwde middelen direct en volledig worden gebruikt voor het beheer van de kwekerijen en het planten van bomen. Ze betalen de boomkwekers en boomplanters en dragen zo bij tot de verbetering van het lot van de mensen die in de herbebossingsgebieden wonen.

Het college heeft op 21 oktober 2016 voor de eerste keer het dossier van Graine de Vie behandeld. Graine de Vie en het gemeentebestuur Knokke-Heist werken via het project “Een woud als mijn gemeente” aan de aanplanting van bossen in Madagascar. Dit ter compensatie van onze ecologische voetafdruk en als ontwikkelingshulp. Voor meer info: www.grainedevie.org

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter