Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Provincie en Westtoer bieden relancesteun voor toeristische ondernemingen 

De deputatie van het provinciebestuur West-Vlaanderen en de raad van bestuur van Westtoer keurden op 14 mei 2020 een ontwerpvoorstel inzake relancesteun goed voor logiesondernemingen, private musea en attracties. Deze nieuwe maatregel zal deel uitmaken van het provinciaal reglement voor de toeristische impulsen. De steunmaatregel en het nieuwe reglement worden voorgelegd aan de provincieraad van 28 mei 2020.   Voor begeleiding van je dossier, kun je rekenen op de know how van Xerius: https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/subsidies?fbclid=IwAR2-bWmY_UXqDSsyU70xwDGGE69H_IGvh0b61u5FBoMNSukZI-Z4BjcnKF0

2 miljoen relancesteun  

De toeristische sector maakt momenteel de zwaarste crisis ooit door. Het kenniscentrum van Westtoer schat het economisch verlies in op 750 miljoen euro voor de periode midden maart tot midden juni. De provincie wil klaarstaan om de heropstart van het toerisme te ondersteunen. Hiervoor wordt een relancesteun van 2 miljoen euro uitgetrokken. De transitiesteun komt er in de eerste plaats voor familiale hotels, B&Bs, vakantiewoningen, kampeerbedrijven en jeugd-en groepsverblijven. Belangrijke voorwaarde is dat het om KMO’s gaat of dat de ondernemingen een vzw-structuur hebben.  

Logiessector zwaarst getroffen  

De logiessector is van alle sectoren veruit het zwaarst getroffen door de coronacrisis. De bezetting is op quasi 0% teruggevallen. Een alternatief product zoals take-away of online verkoop is voor deze bedrijven niet mogelijk. Het stimuleren van overnachtingen is meteen ook een belangrijke katalysator voor andere sectoren zoals restaurants, cafés en retail.  

 

Private toeristische attracties en musea een duwtje in de rug  

Naast het logies wil de provincie private toeristische attracties en musea een duwtje in de rug geven. Het gaat hier vaak kleine en weinig kapitaalkrachtige vzw’s. Bij de heropleving van het toerisme zorgen zij voor het ‘beleefbaar’ toeristisch aanbod. Verblijfstoeristen moeten iets kunnen beleven en bezoeken. Tot slot krijgen ook toeristische infopunten een beperkte steun om hun onthaal- en informatiefunctie te blijven vervullen.  

Tussenkomst van 50 %   

De transitiesteun is een tussenkomst van 50 % voor volgende kosten:  

  • maatregelen die op zeer korte termijn noodzakelijk zijn om de veiligheid en de social distancing van bezoekers en werknemers te garanderen;  
  • investeringen op middellange termijn (2020-2021) om de ondernemingen op een structurele en innovatieve manier meer coronaproof te maken: virtuele toepassingen, ingrepen in het bezoekersparcours, aanpassingen in ontbijtruimtes en andere gemeenschappelijke ruimtes, ingrepen in het gemeenschappelijk sanitair op campings, inrichting van buitenruimtes met belevingsbubbles voor gezinnen en kleine groepen;  
  • communicatie en marketingacties om de bedrijven bij heropstart opnieuw in de markt te zetten.  

 

Afhankelijk van de beddencapaciteit bij logies en het aantal bezoekers in 2019 bij attracties varieert de steun tussen de 2.500 euro en de 7.500 euro. Voor de erkende toeristische infopunten is het bedrag beperkt tot 1.250 euro.  

Na de goedkeuring in de provincieraad van 28 mei, lanceert men vanuit Westtoer en de provincie meteen een eerste oproep. De eerste aanvraagdossiers worden op 15 juni 2020 verwacht. Een jury met specialisten van Westtoer en de Provincie zal samen met vier externe experten de dossiers beoordelen. Bedoeling is dat de deputatie de eerste dossiers begin juli kan goedkeuren. Een tweede indieningsdatum is voorzien op 15 september 2020.  

Vlaanderen vakantieland 2.0  

Westtoer werkt samen met Toerisme Vlaanderen, de vier andere provincies, de kunststeden waaronder Brugge en Logeren in Vlaanderen aan een globale campagne om de heropstart van het toerisme te ondersteunen. Vakantie in eigen land is meer dan ooit aan de orde. Moeilijke tijden creëren unieke kansen en samenwerkingsverbanden. De Vlaanderen Vakantieland-campagne wil een mindswitch tot stand brengen waarbij mensen opnieuw aan vakantie denken en o.a. de Belgische Kust als een alternatieve bestemming voor een buitenlandse reis overwegen.  

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter