Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vanaf 29 oktober fasewissel doortocht Heist

Op donderdag 29 oktober 2020 wordt een nieuwe fase in het project Doortocht Heist opgestart. Vanaf dan zal de zuidzijde van de N34 Elizabetlaan afgewerkt zijn tussen Heldenplein en Krommedijk, en kan deze wegenis in gebruik genomen. Volgende kruispunten worden vanaf deze datum ook in gebruik genomen:

  • Zuidzijde nieuwe ovonde (naar en van de Knokkestraat)
  • De Rampe (enkel rechts in en rechts uit naar en van de Knokkestraat)
  • Kruispunt Krommedijk
  • Dwarsing trambedding ter hoogte van de Anemonenlaan

 

Voorbereidende werkzaamheden op 29 oktober

Om de nieuwe werffase aan te vatten, moeten er op donderdag 29 oktober nog enkele zaken gebeuren. Zo worden een aantal verkeerslichten verplaatst in functie van de bouw van het driedelige Heldentorencomplex. Ook wordt de programmatie van de verkeerslichten gewijzigd in het kader van de volgende werffase (fase noordzijde N34 Elizabetlaan).

De aannemer stelt verder de werfafsluiting en signalisatie van de omleiding op voor de fase aan de noordzijde van de Elizabetlaan.

De aantakking van de Knokkestraat op de N34 ter hoogte van het Heldenplein wordt definitief afgesloten in functie van de bouw van de Heldentorens. De nieuwe ontsluiting van de Knokkestraat verloopt nu definitief via de nieuwe ovonde. In de Knokkestraat wordt ook éénrichtingsverkeer ingevoerd vanaf de ovonde tot aan de Kursaalstraat voor de bouwput van de Heldentorens. Dit is trouwens ook meteen de definitieve circulatie op dit stuk van de Knokkestraat, zoals toegelicht op de infomarkt in 2019.

 Verkeersmaatregelen

De aannemer start vervolgens aan de noordzijde van de N34 Elizabetlaan tussen het Heldenplein en de Krommedijk. De volledige wegenis wordt hier ook vernieuwd waarbij de ovonde en het kruispunt Krommedijk gefinaliseerd worden. Het autoverkeer komende van Knokke richting Heist/Zeebrugge wordt omgeleid via de Anemonenlaan, Zeedijk in tegenrichting, Parkstraat, Graaf d’Ursellaan om zo vervolgens ter hoogte van de verkeerslichten aan het Heldenplein de N34 terug op te rijden. Het autoverkeer komende van Zeebrugge richting Knokke kan de vernieuwde wegenis van de zuidelijke N34 Elizabetlaan volgen, en op diverse plaatsen afrijden richting Heist.

Ter hoogte van het Heldenplein kan ook nog steeds de oversteek gemaakt worden richting Graaf d’Ursellaan. De tramsporen zullen tijdens deze fase kunnen gedwarst worden ter hoogte van de Krommedijk/Anemonenlaan, Heldenplein, de Vuurtorenstraat en de Heistlaan. De dwarsing ter hoogte van de Duinbergenlaan is ook al een tijdje terug mogelijk. Einde van deze werffase is voorzien eind juni 2021, tenzij onvoorziene omstandigheden.

Deelfase Vlamingstraat/Heistlaan

Ter hoogte van de andere deelfase Vlamingstraat/Heistlaan wijzigt er voorlopig niets. Daar blijft ook de huidige omleiding via de Gustave Van Nieuwenhuysestraat van kracht. De handelszone Delhaize blijft bereikbaar via de N34 Elizabetlaan (zowel komende van Knokke, als van Zeebrugge). In januari 2021 zal hier normaalgezien een nieuwe fasewissel gebeuren. Dit zal later nog verder concreet gecommuniceerd worden. Deze werken zijn ook nog steeds voorzien tot eind juni 2021, tenzij onvoorziene omstandigheden.

Circulatieplan om bereikbaarheid handelszones te garanderen

Om de bereikbaarheid van de handelszones te garanderen gedurende de werken, werd in overleg met een aantal handelaars een circulatieplan uitgewerkt. Er werden drie handelszones geselecteerd:

  • Zone Delhaize
  • Zone centrum (Knokkestraat, Kursaalstraat, buik van Heist,)
  • Zone Graaf d’Ursellaan

We willen er dus graag de nadruk op vestigen dat de diverse handelszones nog steeds perfect bereikbaar zijn, hetzij natuurlijk via een aantal andere routes.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter