Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Start laatste voorbereidende werken voor aanleg rotonde Natiënlaan- Kalvekeetdijk

Ter voorbereiding van de aanleg van de rotonde op het kruispunt van de Natiënlaan en de  Kalvekeetdijk in Westkapelle, worden de laatste voorbereidende werken uitgevoerd. Vanaf de eerste week van februari 2020 start de aannemer met sonderingen in de bermen en met het rooien van bomen. De eigenlijke werken starten vermoedelijk nog vóór de start van het bouwverlof.

Sonderingen

De aannemer maakt vanaf de eerste week van februari 2020 putten in de verharding om na te gaan of alle nutsleidingen op de juiste plaats liggen zodat de eigenlijke werken op een vlotte manier kunnen verlopen, in tussentijd worden er al sonderingen uitgevoerd buiten de rijweg. Deze sonderingswerken zullen vermoedelijk een maand in beslag nemen. Deze werken veroorzaken weinig of geen hinder.

Rooien bomen

Om de werken aan de nieuwe rotonde te kunnen uitvoeren, moeten de huidige bomen op de Kalvekeetdijk en Natiënlaan gerooid worden. Dit moet buiten het broedseizoen gebeuren. Daarom start de aannemer in de eerste week van februari 2020 met het rooien van een 90-tal bomen. Het gaat om populieren en wilgen. De rooiwerken zullen ongeveer een week in beslag nemen. Deze werken zullen weinig of geen hinder veroorzaken.

Compensatie

Na de werken aan de rotonde Kalvekeetdijk zullen er nieuwe bomen geplant worden op de Natiënlaan en de Kalvekeetdijk. Er werd gekozen voor olmen die zowel in de middenberm als in de zijbermen zullen aangeplant worden om het laankarakter van de N49 te benadrukken.

Aanleg rotonde Kalvekeetdijk

Momenteel bereidt de aannemer de planning voor van de eigenlijke werken, namelijk de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Natiënlaan met de Kalvekeetdijk. Een precieze startdatum is dus nog niet gekend maar de eerste spadesteek zal vermoedelijk nog vóór de start van het bouwverlof een feit zijn. Met de herinrichting van het kruispunt willen het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Knokke-Heist de verkeersveiligheid verhogen, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers.

Meer info over hoe de rotonde er zal uitzien vind je op www.wegenenverkeer.be/kalvekeetdijk

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter